Ledder

Ledder Metaaltechniek.

LEDDER Metaaltechniek realiseert nieuwbouw in Harderwijk

LEDDER Metaaltechniek heeft meer dan 45 jaar ervaring in verspaning. Hierbij ligt de nadruk op groot verspaning. Daarnaast heeft LEDDER een afdeling apparatenbouw waar diverse samenstellingen gelast worden.

Het is eenvoudig voor te stellen dat er bij deze diverse bewerkingen ook het nodige stof en vervuiling vrij komt. LEDDER Metaaltechniek heeft LUTEC Luchttechniek benaderd voor advies over een duurzame klimaatinstallatie voor de nieuwbouw met een oppervlakte van circa 3500 m2.

LEDDER Metaaltechniek realiseert nieuwbouw in Harderwijk

Vervuiling door metaalbewerkingen

Bij een bedrijf waar veel metaalbewerkingen worden uitgevoerd, komt er vervuiling en vaak ook lasrook vrij. In deze werkplaats waar veel laswerk, verspaning en diverse andere activiteiten worden uitgevoerd, leidt dit tot uitstoot van lasrook, olienevel/koel-emulsie en -gassen in de lucht. Om dit zoveel mogelijk te beperken, dienen de juiste maatregelen te worden genomen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Om een duurzaam, schoon, gezond en prettig werkklimaat voor de medewerkers te creëren, heeft LEDDER Metaaltechniek LUTEC benaderd. We zijn op bezoek geweest op de oude locatie en hebben samen gekeken welke mogelijkheden er zijn passend bij het gestelde budget.

Vervuiling door metaalbewerkingen

Toegepaste totaaloplossingen

De verschillende mogelijkheden werden aan de hand van projectvoorbeelden en
kosten-/baten analyses gepresenteerd. Na toetsing van deze opties aan de productieomgeving en de wensen van LEDDER werd een totaalsysteem geadviseerd.

Dit systeem voorziet in filtratie, recirculatie, verwarming en voor een deel ook koeling. In de winter wordt de lucht in alle ruimtes verwarmd en in de zomer wordt de hal voor klein-verspanen gekoeld door middel van een energiezuinige adiabatische koeling (subsidiabel).

Voor een optimaal gebruiksgemak wordt het systeem centraal per ruimte vanuit één systeem met één besturing aangestuurd en geregeld.

Engineering maakt alles duidelijk

Nadat de offerte is omgezet tot opdracht, heeft één van de projectleiders van LUTEC Luchttechniek het project ingemeten en wordt er een P&ID opgesteld en een 3D-tekening uitgewerkt. Op deze manier krijgt de klant een goed beeld van de oplossing en uitvoering, evenals de zaken die door hen moeten worden voorbereid. Denk aan voeding, sparingen, raveling en het afwerken van de sparingen.

Engineering maakt alles duidelijk

Montage en inbedrijfstelling

Om de verschillende ruimtes van stoffen en dampen te filteren, heeft LEDDER Metaaltechniek gekozen om lasrookafzuiging, olienevel afzuiging en ventilatie te laten plaatsen in combinatie met verwarming. Dit heeft ons team van vakbekwame monteurs uitgevoerd volgens tekening. Onze monteurs hebben zowel de kennis van de disciplines lucht als ook van elektrotechniek. Na de montage is de installatie door een van onze specialisten in bedrijf gesteld.

Montage en inbedrijfstelling

Tevreden met het resultaat

De medewerkers zijn zeer tevreden over hun nieuwe productielocatie. Naast het feit dat de temperaturen onder controle zijn, is er ook een aangenaam en duurzaam werkklimaat gerealiseerd.

Tevreden met het resultaat

"De samenwerking met LUTEC Luchttechniek is prima verlopen. In het verkooptraject was er sprake van een heldere uitleg.

Het was overduidelijk dat LUTEC veel verstand heeft van de materie en tegelijkertijd ook nadenkt over de technische haalbaarheid.

Nadien zijn wij ook uitstekend geholpen met onze subsidie aanvraag."

Koen Ledder, algemeen directeur LEDDER Metaaltechniek