Stofafzuiging bij overlast door spanen en fijnstof in kunststofindustrie

Net als bij veel andere producten, komen ook bij het ver- en bewerken van kunststof veel spanen en fijn stof vrij. Stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van medewerkers. En stoffen die kunnen leiden tot overlast en storingen aan apparatuur en machines.

Bovendien is er bij bedrijven in de kunststofindustrie vaak sprake van hinderlijke of zelfs giftige dampen. Die dampen ontstaan door het verwarmen en/of verlijmen van de kunststoffen. Neem daarbij het feit dat dampen die afkomstig zijn van bepaalde lijmen zwaarder zijn dan lucht. Hierdoor blijft de schadelijke damp laag bij de vloer hangen,  precies op de plek waar de medewerkers zich bevinden.

Volop reden dus om te zorgen voor een juiste afzuiging van stof, dampen en ook hinderlijke geur.

Oplossingen voor optimale luchtkwaliteit bij kunststofverwerkende bedrijven

Afzuiging stof, dampen en geur bij kunststofbewerking

Stof wegblazen van de werkplek is in dit geval geen goede optie. Immers, de fijne stofdeeltjes komen hierdoor juist weer in de lucht terecht en worden ingeademd door medewerkers in de productieruimte.

Bronafzuiging

De beste oplossing is om stof zo dicht mogelijk direct bij de bron af te zuigen. Afhankelijk van het soort stof kan dit bijvoorbeeld met een patronenfilter. Deze zijn er in vele verschillende soorten, en worden uiteraard afgestemd op het soort stof dat afgevangen moet worden. Wanneer er sprake is van statisch stof, is een slangenfilter meer geschikt.

Ruimtelijke afzuiging van dampen

Zoals aangegeven zijn sommige dampen afkomstig van kunststofbewerking zwaarder dan lucht. De dampen zullen zich dus eerst over de vloer verspreiden en de overige lucht verder omhoog drukken. Wanneer bronafzuiging niet mogelijk of niet gewenst is, is ruimtelijke afzuiging een goed alternatief. In het geval van afzuiging van (zwaardere) dampen zal geadviseerd worden een

De meest optimale vorm van afzuiging zal door LUTEC altijd op maat voor u afgestemd worden. Geheel afhankelijk van de soort af te zuigen stoffen en/of dampen, de werkzaamheden en uw wensen.

Uiteindelijk doel zal steeds zijn om binnen uw productieruimte te komen tot een schone en gezonde werkomgeving. Eén waarin uw medewerkers onder goede omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren. En een ruimte waarin stof uw dure apparatuur en machines niet kan aantasten, zodat  productieprocessen niet beïnvloed worden.

Ruimtelijke afzuiging van dampen

Projecten stofafzuiging en klimaattechniek binnen de kunststofindustrie

 

Onze klanten in de kunststofindustrie

Vragen? Neem contact op.

Vragen? Neem contact op.

Bel  0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact