Damp- en gasafzuiging in de chemische industrie en bij toeleveranciers

Het mag duidelijk zijn dat veiligheid en gezondheid binnen de chemische industrie (en bij haar toeleveranciers) de belangrijkste elementen zijn als het gaat om het werkklimaat. Want waar gewerkt wordt met producten zoals loog/zuren, waterstof, rioolgas, lakken, thinner, etc. liggen gezondheidsgevaren door inademing van die stoffen en dampen op de loer. Vervuiling van de lucht door schadelijke of hinderlijke gassen en dampen leidt tot een ongezonde en onveilige werkomgeving.
De juiste damp- en gasafzuiging is dus van groot belang.

LUTEC heeft al bij vele chemische bedrijven klimaattechnische installaties gerealiseerd. Van de soms ongezonde werkomgeving maken we weer een aangenaam werkklimaat. Daarbij is het niet alleen een kwestie van een afzuiginstallatie aanbrengen. Een goede voorbereiding en aanpak-op-maat is cruciaal. Juist voor klimaatinstallaties bij de chemische industrie is een gedegen inventarisatie en bestudering van de te verwerken stoffen en de specifieke processen van groot belang voor een veilig eindresultaat. Ook het voorkomen van explosie-risico’s (ATEX omgeving) vergt een specialistische aanpak.

Oplossingen voor optimale luchtkwaliteit bij chemische bedrijven

Afzuigsystemen voor gassen en dampen: effectieve verwijdering van vervuilde lucht

Uiteraard wilt u uw medewerkers beschermen tegen de risico’s die zij lopen bij het werken met chemische stoffen. U bent immers zuinig op uw medewerkers en u wilt dat zij met plezier hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast is het ook van belang om te voldoen aan de ARBO- en milieu-eisen. En wat te denken van de afvoer van vervuilde lucht naar buiten toe? Dat is niet zo maar toegestaan en u dient de belasting voor het milieu te beperken.

Afzuigsystemen voor gassen en dampen: effectieve verwijdering van vervuilde lucht

Een betrouwbaar advies

Wij gaan graag met u in gesprek over de risico’s die gelden voor uw specifieke productieomgeving. Met onze kennis en ervaring van de processen binnen de chemische industrie en de verschillende soorten afzuigsystemen kunnen wij u uitstekend adviseren.

Elke soort damp of gas reageert anders. Zijn de dampen lichter dan lucht? Dan vraagt dit om een specifieke aanpak. Zijn de dampen of gassen corrosief? Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de machines in uw productieruimte. Van de inventarisatie tot de realisatie houden wij rekening met alle factoren die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. 

Een betrouwbaar advies

Voorbeelden van onze projecten met gas- en dampafzuiging in de chemische industrie

Wij hebben inmiddels vele bedrijven in de chemische industrie mogen voorzien van gas- en dampafzuiging. Voorbeelden hiervan ziet u in onderstaande slider. 

Onze opdrachtgevers in de chemische industrie

Vragen? Neem contact op.

Vragen? Neem contact op.

Bel  0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact