Verhogen luchtkwaliteit en afvoer warmte in productieruimten CNC

Het onder hoge druk en met hoog toerental bewerken van metaalproducten gebeurt vandaag de dag veelal door middel van CNC gestuurde bewerkingsmachines. Binnen de metaalindustrie hebben bedrijven die veel van deze CNC bewerkingen uitvoeren, te maken met twee grote uitdagingen:
goede luchtkwaliteit en efficiënte warmteafvoer in de productieruimten.

Goede luchtkwaliteit en efficiënte warmteafvoer in CNC omgevingen hebben veel voordelen!

voorkomt damp- en nevelvorming voorkomt damp- en nevelvorming
Zorgt voor optimale koeling / warmteafvoer Zorgt voor optimale koeling / warmteafvoer
Filtert vervuilende stoffen uit de lucht Filtert vervuilende stoffen uit de lucht
Goede ventilatie voor aangenaam en gezond werken! Goede ventilatie voor aangenaam en gezond werken!

Optimaal productieklimaat voor CNC machines

Juist in deze branche is een optimaal productieklimaat essentieel voor de juiste uitvoering van draai- en freesbewerkingen. De toleranties en maatvastheid worden steeds nauwkeuriger, waardoor er ook hogere eisen gesteld worden aan de gewenste temperatuur in de productieruimten. De behoefte aan een geklimatiseerde werkomgeving bij Tooling neemt dan ook sterk toe in de verspanende industrie.  

CNC gestuurde machines worden veelzijdiger en preciezer, en juist daarom vragen ze een stabiel en constant productieklimaat. Met name bij de productie van fijnmechanische onderdelen en precision parts.

Daarnaast zien we dat productieruimten waar verspanende machines staan opgesteld, steeds hoger worden. Hierdoor neemt de totale inhoud van de ruimte toe. Die gehele inhoud dient verwarmd / gekoeld / gefilterd te worden. Slimme klimaattechnische oplossingen zijn daarom wenselijk.

Optimaal productieklimaat voor CNC machines

Nevel- en dampvorming binnen CNC verspaning

Naast de grote hoeveelheid aan vrijkomende warmte, die afgevoerd dan wel gekoeld dient te worden, is ook damp- en nevelvorming een probleem. Bij draai- en freesbewerkingen komt oliedamp en olienevel vrij. Deze kan bij gesloten machines goed bij de bron afgevangen en gefilterd worden. Wanneer echter de deuren van de machines geopend worden, komt de verontreiniging in de productieruimte terecht. Ook bij de uitloop van het spanentransport komen ongewenste en schadelijke dampen in de ruimte.

Een goede ventilatie en filtering van de productieruimte is daarom van groot belang.

Nevel- en dampvorming binnen CNC verspaning

Belang van een aangenaam en gezond werkklimaat

Het creëren van een passend en optimaal productieklimaat is belangrijk voor omgevingen waar draai- en freesbewerkingen uitgevoerd worden.

Enerzijds voor optimale prestaties van het machinepark. Het voorkomt oververhitting van machines wat kan leiden tot lagere productkwaliteit, storingen en zelfs downtime, met hoge kosten tot gevolg.

Anderzijds leidt een constante en stabiele temperatuur en goede luchtkwaliteit tot een aangenaam en gezond werkklimaat. Van groot belang voor de gezondheid en tevredenheid van uw medewerkers.

Belang van een aangenaam en gezond werkklimaat

Oplossingen voor een optimaal werk- en productieklimaat

Afhankelijk van de situatie en de eisen die gesteld worden, zijn er verschillende klimaattechnische oplossingen mogelijk voor productieruimten binnen de CNC / verspanende industrie.

Vanwege de diversiteit in deze bedrijven is een op-maat-oplossing aan te bevelen voor een optimaal resultaat. De experts van LUTEC maken op basis van metingen én met de input van het bedrijf zelf een grondige analyse van de bestaande situatie. Deze wordt afgezet tegen de (wettelijke) eisen en wensen die aan de productieruimten worden gesteld.

Vervolgens bekijken we de verschillende mogelijkheden ter verbetering van het werkklimaat. Daarbij kunnen we de volgende oplossingen (of een combinatie daarvan) toepassen:

 

  1. Ventilatie
  2. (hybride) koeling
  3. Filtering / afzuiging
  4. (duurzame ) adiabatische koeling (direct en indirect)
  5. Verdringingsventilatie
  6. Warmteterugwinning
  7. Duurzame verwarming

Voorbeelden van onze projecten in de CNC branche

Wij hebben inmiddels vele bedrijven in de CNC branche mogen voorzien van een klimaatsysteem dat zorgt voor warmteafvoer en een goede luchtkwaliteit. Voorbeelden van onze duurzame totaaloplossingen ziet u in onderstaande slider.

Bel 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact