Verhogen luchtkwaliteit en afvoer warmte in productieruimten CNC

Het onder hoge druk en met hoog toerental bewerken van metaalproducten gebeurt vandaag de dag veelal door middel van CNC gestuurde bewerkingsmachines. Binnen de metaalindustrie hebben bedrijven die veel van deze CNC -bewerkingen uitvoeren, te maken met twee grote uitdagingen: goede luchtkwaliteit en efficiënte warmteafvoer in de productieruimten.

Goede luchtkwaliteit en efficiënte warmteafvoer in CNC omgevingen hebben veel voordelen!

voorkomt damp- en nevelvorming voorkomt damp- en nevelvorming
Zorgt voor optimale koeling / warmteafvoer Zorgt voor optimale koeling / warmteafvoer
Filtert vervuilende stoffen uit de lucht Filtert vervuilende stoffen uit de lucht
Goede ventilatie voor aangenaam en gezond werken! Goede ventilatie voor aangenaam en gezond werken!

Optimaal productieklimaat voor CNC machines

Juist in deze branche is een optimaal productieklimaat essentieel voor de juiste uitvoering van draai- en freesbewerkingen. Doordat de toleranties en maatvastheid steeds nauwkeuriger worden, worden er ook hogere eisen gesteld aan de gewenste temperatuur in de productieruimten. De behoefte aan een geklimatiseerde werkomgeving bij Tooling neemt dan ook sterk toe in de verspanende industrie.  

CNC gestuurde machines worden veelzijdiger en preciezer, en juist hierdoor vragen ze een stabiel en constant productieklimaat. Met name bij de productie van fijnmechanische onderdelen en precision parts.

Daarnaast zien we dat productieruimten waar verspanende machines staan opgesteld, steeds hoger worden. Hierdoor neemt de totale inhoud van de ruimte toe. Die gehele inhoud dient verwarmd / gekoeld / gefilterd te worden. Slimme klimaattechnische oplossingen zijn hier dan ook wenselijk.

Optimaal productieklimaat voor CNC machines

Nevel- en dampvorming binnen CNC verspaning

Naast de grote hoeveelheid aan vrijkomende warmte, die afgevoerd dan wel gekoeld dient te worden, is ook damp- en nevelvorming een probleem. Bij de draai- en freesbewerkingen komt oliedamp en olienevel vrij. Deze kan bij gesloten machines goed bij de bron afgevangen en gefilterd worden. Wanneer echter de deuren van de machines geopend worden,  komt de verontreiniging in de productieruimte terecht. Ook bij de uitloop van het spanentransport komen ongewenste en schadelijke dampen in de ruimte. Een goede ventilatie en filtering op de ruimte is daarom eveneens van belang.

Nevel- en dampvorming binnen CNC verspaning

Belang van een aangenaam en gezond werkklimaat

Het creëren van een passend en optimaal productieklimaat voor omgevingen waar draai- en freesbewerkingen uitgevoerd worden, is van groot belang. Enerzijds voor optimale prestaties van het machinepark. Het voorkomt oververhitting van machines wat kan leiden tot lagere productkwaliteit, storingen en zelfs downtime, met hoge kosten tot gevolg. Anderzijds leidt een constante en stabiele temperatuur en goede luchtkwaliteit tot een aangenaam en gezond werkklimaat. Van groot belang voor de gezondheid en tevredenheid van uw medewerkers.

Belang van een aangenaam en gezond werkklimaat

Oplossingen voor optimaal werk- en productieklimaat

Afhankelijk van de situatie en eisen die gesteld worden, zijn er verschillende klimaattechnische oplossingen mogelijk voor productieruimten binnen de CNC / verspanende industrie. Vanwege de diversiteit in de bedrijven is een op-maat oplossing aan te bevelen om tot een optimaal resultaat te komen. De experts van LUTEC maken, op basis van metingen én met de input van het bedrijf zelf, een grondige analyse van de bestaande situatie. Deze wordt afgezet tegen de (wettelijke) eisen en wensen die aan de productieruimten worden gesteld.

Vervolgens kijken wij de naar de verschillende mogelijkheden ter verbetering van het werkklimaat. Daarbij kunnen we de volgende oplossingen (of een combinatie daarvan) toepassen:

 

  1. Ventilatie
  2. (hybride) koeling
  3. Filtering / afzuiging
  4. (duurzame ) adiabatische koeling (direct en indirect)
  5. Verdringingsventilatie
  6. Warmteterugwinning
  7. Duurzame verwarming

Oplossingen in de praktijk

Onderstaande bedrijven, alle actief binnen de CNC branche, hadden te maken met uitdagingen op het gebied van luchtkwaliteit en warmteafvoer.

Lees over onze oplossingen en de resultaten!

Bel 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact