Wilting

De High Tech wereld van Wilting

Met hoogwaardige fijnmechanische onderdelen voor onder meer de lucht- en ruimtevaart, de halfgeleiderindustrie en de automotive en voedselverwerking richt Wilting zich op Europese OEM’ers die actief zijn in de High Tech industrie. Door gebruik te maken van statistische gegevens ligt de focus op reproduceerbaarheid en voorspelbaarheid. Op die manier wordt een schaalbaar en kosteneffectief proces gerealiseerd dat onafhankelijk van individuele personen functioneert.

Vanwege de dynamische groei verhuist Wilting in het voorjaar van 2024 met zo’n 200 medewerkers naar een gloednieuw pand in Veldhoven. Als leverancier voor de internationale High Tech industrie is de Brainport High Tech regio natuurlijk dé aangewezen locatie voor Wilting. De nieuwbouw heeft een oppervlakte van ruim 5.200 m2 en is bijna 12 meter hoog.

Filteren van oliedamp en -nevel

Voor het afvangen van de oliedamp en -nevel die vrijkomt tijdens het productieproces was Wilting op zoek naar een passende oplossing. Hierbij ging men – terecht - niet over één nacht ijs. De verschillende mogelijkheden zijn grondig onderzocht en na meerdere adviesgesprekken en een bezoek aan de DAF-fabriek in Westerlo, waar LUTEC ook een oplossing heeft gerealiseerd, is er gekozen voor een centraal afzuigsysteem dat de met een oliehoudende substantie vervuilde lucht filtert via een drietraps filteringsysteem.

Filteren van oliedamp en -nevel

Een centrale oplossing biedt in de situatie van Wilting de nodige voordelen:

  • De totale investeringskosten liggen lager dan bij een oplossing met losse units.
  • De gebruikskosten liggen lager.
  • Het hele jaar besparing op de koelkosten.
  • Warmteterugwinning in de winter.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit, ook op het aspect geur.

Na de filtering wordt de lucht aangeboden op een luchtbehandelingskast. Deze haalt desgewenst de restwarmte uit de lucht zodat er geen energie verloren gaat. De gefilterde lucht is zodanig gezuiverd dat deze rechtstreeks teruggevoerd kan worden naar de omgeving. Ook de fijnste deeltjes zijn verwijderd. Geurbelasting is echter nog steeds mogelijk. Deze wordt via de luchtbehandelingskast naar buiten afgevoerd.

De hoogste kwaliteit zonder compromissen

Het hoogwaardige machinepark van Wilting is ronduit indrukwekkend. Momenteel zijn er 20 machines in bedrijf waarbij de luchttechnische installatie zorgt voor een gezonde werkomgeving.

Met het oog op de toekomst is de luchttechniek zodanig ontworpen dat deze eenvoudig kan voorzien in een uitbreiding van het machinepark. Om dat te bereiken is de filtercapaciteit modulair opgebouwd. In eerste instantie is het scenario voor de huidige situatie gecreëerd. Uiteindelijk kan het centraal afzuigsysteem tot maximaal 47 machines filteren. 

De hoogste kwaliteit zonder compromissen

Drietraps filteringsysteem

Fase één

De OIL-STOP/M 4, inclusief ventilator in een geluidsbox, zuivert de met een oliehoudende substantie vervuilde lucht. Dit gebeurt in drie fases:

Allereerst wordt de vervuilde lucht door een mechanische voorafscheider gevoerd waarbij centrifugaalkracht ervoor zorgt dat een groot deel van de olie wordt afgescheiden.

Fase twee

Vervolgens passeert de lucht een metalen voorafscheider, waar de olie wordt opgevangen in een opvangton aan de onderkant van het filter. Deze opgevangen olie kan worden hergebruikt.

De olie en de afgezogen stofdeeltjes zijn nu grotendeels verwijderd. Nu wordt de lucht verder gefilterd door een zakkenfilter van oliebestendig materiaal, waarbij ook de fijnste resterende oliedeeltjes worden afgescheiden.

Fase drie

De gefilterde lucht wordt vervolgens via uitblaasleidingen naar de ventilator geleid waar zich de laatste filtertrap bevindt. Een speciaal HEPA-filter zuivert de lucht zodanig dat deze schoon genoeg is om rechtstreeks naar de omgeving terug te voeren.

WTW en andere slimme technologie

De filterinstallatie is aangesloten op de luchtbehandeling. De warmtelast van het machinepark is dusdanig dat er vrijwel het hele jaar koelbehoefte is. Een deel van de warmte wordt direct naar buiten afgevoerd. Hiermee wordt op de koelkosten bespaard.

De ventilatielucht kan echter niet te koud ingeblazen worden, daarom zijn de luchtbehandelingskasten voorzien van warmteterugwinning (WTW). De restwarmte uit de lucht wordt opnieuw gebruikt, waardoor er bespaard wordt op de energiekosten. Deze duurzame oplossing wordt automatisch toegepast wanneer dat nodig is.  

Om te voorkomen dat er onnodig neerslag in het leidingwerk ontstaat, is er op elke strang een spoelmogelijkheid gecreëerd. En ‘last but not least’ voorziet de filterinstallatie ook in de geurbeheersing. Lucht die geur bevat wordt niet hergebruikt maar altijd naar buiten afgevoerd. Dit draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit en aangename werkomstandigheden.

WTW en andere slimme technologie

Kwaliteit zonder compromissen

Wilting werkt in de top van de maakindustrie. Vakmensen maken daarbij het verschil. Wilting onderkent dat en hecht groot belang aan het welzijn van hun medewerkers. Zelf verwoordt Wilting het als volgt: People. Make. Technology.

We zijn er trots op dat we als LUTEC daar een bijdrage aan mogen leveren. Verse, schone, gezonde luchtkwaliteit is van het grootste belang voor ieders welzijn.

Wilting werkt in de top van de maakindustrie. Vakmensen maken daarbij het verschil. Wilting onderkent dat en hecht groot belang aan het welzijn van hun medewerkers. Zelf verwoordt Wilting het als volgt: People. Make. Technology.

We zijn er trots op dat we als LUTEC daar een bijdrage aan mogen leveren. Verse, schone, gezonde luchtkwaliteit is van het grootste belang voor ieders welzijn.

 

Kwaliteit zonder compromissen

Gerelateerde projecten