Privacy verklaring

LUTEC Luchttechniek BV

LUTEC Luchttechniek, gevestigd aan Laan der Techniek 17, 3903 AS VEENENDAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Analyseren gebruikersgedrag

Wij maken gebruik van Microsoft Clarity om inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken. Microsoft Clarity verzamelt informatie zoals muisbewegingen, klikgedrag, scrolldiepte, browserinformatie, apparaat- en schermgrootte, en interacties met formulieren. Deze informatie helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren en eventuele gebruiksvriendelijkheidsproblemen te identificeren. De verzamelde gegevens worden gedeeld met Microsoft, die optreedt als onze gegevensverwerker. Voor meer informatie over hoe Microsoft met gegevens omgaat, kunt u hun privacybeleid raadplegen.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om gebruikersgedrag te analyseren maakt onze website bovendien gebruik van Microsof Clarity. Deze cookies slaan informatie op zoals sessieduur, bezochte pagina's en interacties met de website. Deze gegevens helpen ons om de prestaties en bruikbaarheid van onze website te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies te beheren of uit te schakelen via uw browserinstellingen. Meer informatie over de cookies van Microsoft Clarity en hoe zij deze gebruiken, vindt u in hun cookiebeleid.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website, CookieFirst en Microsoft Clarity verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

  • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
  • Uw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over uw Browser
  • Informatie over uw Apparaat
  • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
  • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt