Welgro B.V.

Welgro is zijn tijd vooruit

Al in 2020 realiseerde Welgro een duurzame klimaatinstallatie binnen twee van haar productiehallen. Voor de verwarming van deze hallen is destijds gekozen voor een warmtepomp. Zo creëert het bedrijf zowel winter als zomer een aangenaam binnenklimaat, aangezien er met de warmtepomp duurzaam verwarmd én gekoeld kan worden. Goed voor de ruim 125 mensen die er werken, beter voor de machines die er staan en bovendien goed voor de portemonnee.

Productie bulkwagens in eigen huis

Welgro fabriceert jaarlijks zo’n 120 bulkwagens voor veevoeders, meelproducten, granulaten, granen en poedervormige stoffen. De productie van de bulkwagens vindt plaats in eigen huis. Welgro verzorgt het gehele traject; van het ontwerp op de engineeringsafdeling, het lassen van de tankwagens tot en met het spuiten, het aanbrengen van de logo’s en de aftersales.

Productie bulkwagens in eigen huis

Duurzame, gezonde klimaatbeheersing

In 2020 is bij Welgro een start gemaakt met de modernisering van de bedrijfsgebouwen. Zo zijn de productiehallen waar de tanks worden gebouwd voorzien van een duurzaam klimaatsysteem en is de isolatiewaarde opgewaardeerd naar een Rc van 6.

Behalve dat beide hallen nu niet meer met gas worden verwarmd, is er ook gekeken naar een verbetering van de luchtkwaliteit. Dankzij het LUTEC-systeem (verdringingsventilatie) is er nu een gezonde luchttoevoer. In tegenstelling tot mengventilatie is verdringingsventilatie vele male effectiever. Er wordt dus met minder ventilatielucht een veel beter resultaat behaald. Voordeliger voor de investering en zeker ook voor de gebruikskosten. Bovendien voldoet Welgro hiermee aan de laatste eisen met betrekking tot milieu- en Arbowetgeving. Een prettig idee voor de mensen die er werken. 

Duurzame, gezonde klimaatbeheersing

Ventilatie volgens het LUTEC-systeem

Het LUTEC systeem is gebaseerd op verdringingsventilatie. Deze natuurlijke wijze van ventileren is met name voor hoge (productie-)ruimten zeer efficiënt en effectief.

Bij Welgro is de verdringingsventilatie gerealiseerd met een FM400 filterinstallatie van LUTEC. Schone, gefilterde lucht wordt met een extreem lage luchtsnelheid in de bedrijfshallen ingebracht. Deze lucht wordt evenredig verdeeld over de ruimte, waarbij de temperatuur van de lucht niet warmer is dan de ruimtetemperatuur. De lucht verspreidt zich daardoor zonder tochtverschijnselen op leefniveau – daar waar gewerkt wordt.

De warmere en verontreinigde lucht wordt naar boven verdrongen en kan door het verschil in temperatuur onmogelijk terugkeren in de leefzone. Deze verontreinigde lucht wordt altijd eerst gereinigd door het door de filterinstallatie te leiden, waar het gefilterd wordt met een afscheidingsgraad boven de 99,9%.

Ventilatie volgens het LUTEC-systeem

’s Winters wordt de gefilterde, schone lucht direct teruggebracht in de ruimte. Zo blijft de warmte in de lucht goed behouden (warmteterugwinning). In de zomerperiode wordt de lucht naar buiten afgevoerd. Ook dan wordt de af te voeren lucht via het systeem gefilterd, zodat de milieubelasting teruggebracht wordt naar nul. Vervolgens wordt de ruimte geventileerd met 100% buitenlucht omdat er altijd restwarmte in de ruimte aanwezig blijft. Onder andere door de warmte die machines en mensen afgeven. Buitenlucht is de meest koele lucht die ter beschikking staat. De dan nog overtollige warmte wordt op die manier maximaal afgevoerd.

De filterinstallatie wordt in- en uitgeschakeld met een tijdklok en is voorzien van een volledig automatisch werkend filterreinigingsysteem. Via drukverschilmeting en inschakeltijden worden persluchtstoten door de filters gestuurd, waardoor de filters worden gereinigd. De filterelementen zijn van polyester en bovendien voorzien van een precoating voor een lange levensduur.

Van het gas af met warmtepomp

Ventilatie heeft tot doel om in een ruimte een goede luchtkwaliteit en een aangenaam binnenklimaat te realiseren. Onafhankelijke onderzoeken van onder andere de NASA (NASA rapport CR-1205-1) hebben aangetoond dat werken in de juiste klimatologische omstandigheden voordelen heeft voor zowel de productiviteit alsmede ook voor de veiligheid. Bij een constante aangename temperatuur gebeuren er minder ongelukken en neemt de productiviteit toe.

Van het gas af met warmtepomp

Bij Welgro is lasrookafzuiging en filtering gecombineerd met een warmtepomp. Een duurzame manier om te verwarmen én te koelen. Zijn energie haalt een warmtepomp uit de buitenlucht waardoor het een aantrekkelijk alternatief is voor conventionele apparaten, zoals een gasgestookte cv-ketel.

In de afgelopen twee jaar – 2020 tot en met 2022 – bleef het binnenklimaat bij Welgro constant op een aangename temperatuur. Ook als de buitentemperatuur boven de 30oC lag, zoals het afgelopen jaar meermaals is voorgekomen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw productielocatie?

Er is altijd een oplossing op maat voor een gezond en duurzaam binnenklimaat.
Neem contact met ons op.

Voor een persoonlijk advies.

Gerelateerde projecten