Warmteterugwinning
Warmteterugwinning

Energie hergebruiken door warmteterugwinning: een belangrijk onderdeel van klimaattechniek binnen de industrie. Immers, binnen de industrie wordt zeer veel warmte gegenereerd en geproduceerd. Warmte die we enerzijds kwijt willen en willen afvoeren, maar anderzijds ook weer goed kunnen gebruiken. In de huidige tijd waar duurzaamheid centraal staat, is verstandig omgaan met energie (en dus met warmte) een must.

Het terugwinnen van energie levert veelal duurzame investeringen op met korte terugverdientijden, welke ook vaak subsidiabel zijn. Bovendien stimuleert de overheid deze energiebesparingsmaatregelen. U profiteert dus niet alleen van deze overheidssubsidies, maar u bespaart tevens op uw gebruikskosten.

Mogelijkheden voor warmteterugwinning

Het is dus de kunst om deze restwarmte terug te winnen en te hergebruiken. Op luchttechnisch gebied zijn hiervoor verschillende technieken beschikbaar. Onze engineers stemmen deze technieken af op uw situatie.

Wtw via Twin Coil

Bij een Twin-Coil oplossing wordt de energie door een warmtewisselaar uit de afgevoerde en gefilterde lucht gehaald en door middel van vloeistof overgedragen naar een tweede warmtewisselaar. Deze bevindt zich in de schone luchttoevoer en staat daar zijn energie af. Het voordeel van deze techniek is dat de warmte uit een proces gehaald wordt, zonder dat hinder ondervonden wordt van de vervuiling van deze luchtstroom. Het nadeel van de techniek is het relatief lage rendement.

Wtw via Twin Coil

Wtw via gescheiden kruisstroomwisselaar

Bij een kruisstroomwisselaar is sprake van twee luchtstromen, namelijk de luchtstroom die energie afstaat en de luchtstroom die de energie opneemt. Beide stromingen zijn gescheiden van elkaar. Er vindt uitwisseling plaats door het creëren van een groot en goed doorlaatbaar oppervlak. Veel kruisstroomwisselaars worden vervaardigd uit aluminium. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook gunstige kunststof samenstellingen die wisselaars met hoge rendementen opleveren. De kruisstroomwisselaar heeft een hoog rendement en is in de industrie dan ook een veel toegepaste oplossing voor warmteterugwinning.

Wtw via gescheiden kruisstroomwisselaar

Wtw via roterend warmtewiel

Wanneer de luchtstroom niet of slechts beperkt vervuild is, kan voor het hoge rendement prima een warmtewiel ingezet worden. Een warmtewiel brengt door het ronddraaien tussen twee luchtstromen de energie over van de ene naar de andere zijde. Naast het hoge rendement kan de capaciteit van de warmteoverdracht eenvoudig geregeld worden.

Het nadeel van een warmtewiel is dat deze niet of minder goed inzetbaar is bij vervuilde processen. Bovendien bevat een warmtewiel draaiende onderdelen die het nodige onderhoud behoeven.

Wtw via roterend warmtewiel

Wilt u ook de restwarmte van uw productieprocessen optimaal benutten? De specialisten van LUTEC kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Wij inventariseren de situatie in uw productielocatie en komen op basis van uw wensen met een plan van aanpak. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor warmteterugwinning binnen uw bedrijf!

Ga naar contact