Elektrostatisch filter

De werking van een elektrostatisch luchtfilter is gebaseerd op oplading van de zwevende deeltjes in de afgasstroom. Eerst worden de deeltjes gevangen op de opladingselektrode. Daar worden ze geladen en later weer afgescheiden op de neerslagelektrode. Door kloppen, trillen of door afspoelen met vloeistof worden de afgevangen deeltjes van de neerslagelektrode losgemaakt en vervolgens afgevoerd.

Voor- en nadelen elektrostatisch filter

Voordelen:

Zeer kleine deeltjes lasrook of olienevel kunnen worden afgevangen. De zeer lage weerstand over het filter en de open structuur van het filter maken dat de ventilator en motor optimaal gebruikt kunnen worden.

Nadelen:

Door de hoge elektrostatische spanning op de elektroden treedt er ozonvorming op. Ozon is een gas dat op leefniveau zeer ongewenst is.

Voor- en nadelen elektrostatisch filter

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem tijdens kantooruren contact met ons op via 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact