Luchtzuivering
Luchtzuivering

Een goed werkklimaat en optimale productkwaliteit

Onzuivere lucht: een bron van overlast

Binnen de industriële sector vormt onzuivere lucht een bron van overlast. Een (te) hoge concentratie stof (met name fijnstof) in de lucht binnen een werkplaats of productieruimte leidt niet alleen tot ongezonde werkomstandigheden. Het heeft bovendien een negatief effect op machines (storingen), productieprocessen en producten of ingrediënten.

Onzuiverheden in de lucht bestaan uit deeltjes afkomstig van minerale stoffen, onder andere veroorzaakt door metaal- of houtbewerkingen. Het uit de lucht filteren van die deeltjes is mogelijk door gebruik te maken van luchtfilters. Deze vorm van mechanische filtratie is echter tot op zekere hoogte beperkt door haar fysische omstandigheden. Zo is er een bepaalde minimale diameter van de filterporiën en zijn er ook grenzen aan hoeveel vuil het filteroppervlak aan kan.

Luchtzuivering binnen de voedingsmiddelenindustrie

Binnen de voedingsmiddelenindustrie wordt het belang van luchtzuivering extra onderstreept doordat men hier te maken heeft met kwaliteit van voedsel. Waar fijnstof een plaag is voor de metaalindustrie, vervuilen microbiologische stoffen als schimmels, bacteriën en virussen de lucht in productieruimten van levensmiddelen. Ze zijn in staat om door filters heen te komen. Want eenmaal “gevangen” door een filter, vermeerderen ze zich op het filter en groeien hier doorheen. Met name in deze sector is er daarom steeds vaker de vraag naar oplossingen die niet alleen zijn gebaseerd op filtering door luchtfilters. Nieuwe technieken, zoals UV-C of UVPE technieken, kunnen middels UV-technologie schadelijke micro-organismen elimineren. Deze geavanceerde oplossingen vormen voor deze tak van industrie dé uitkomst om de lucht nog verder te zuiveren.  

Luchtzuivering binnen de voedingsmiddelenindustrie

Hoe werkt de UV-technologie in luchtreinigingssystemen

Gedurende het proces van productie, verpakking en transport hebben micro-organismen in de werkruimten vaak vrij spel om de kwaliteit van uw producten aan te tasten.  Door middel van kortgolvige UV-bestraling, die niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens, worden schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organisme kortstondig aangestraald. Hierdoor wordt het DNA van de micro-organismen geblokkeerd zodat deze zich niet meer kunnen delen en verdere groei wordt voorkomen.

Hoe werkt de UV-technologie in luchtreinigingssystemen

Verbetering productkwaliteit door luchtzuivering

Wilt u als producent van voedingsmiddelen zo min mogelijk conserveringsmiddelen, chemicaliën of andere toevoegingen toepassen? Mét behoud van productkwaliteit, optimale houdbaarheid en minimale kans op bederf? Dan zijn met toepassing van deze UV-technologie zeer goede resultaten te behalen.

Verbetering productkwaliteit door luchtzuivering

Ontwerp luchtzuivering via UV-technologie

Het toepassen van luchtzuiveringstechniek middels UV-technologie is maatwerk.

Onze engineers en specialisten kunnen u hierbij uitstekend adviseren en ondersteunen. Ook de combinatie met HVAC oplossingen (voor verwarming en koeling van de productieruimten) is een ideale insteek om uw productieproces beheersbaar te maken. 

Het toepassen van de UV-C dan wel UVPE technologie heeft onder andere de volgende voordelen:

  1. Verbetering productkwaliteit
  2. een langere houdbaarheid
  3. minder uitdroging
  4. verbeterde smaak
  5. langere productiebatches
  6. geen (na)behandeling met additieven meer nodig

Dit biedt mogelijkheden voor het creëren van nieuwe exportmarkten dan wel nieuwe (bio)producten.