Deltaplan ventilatie in relatie tot COVID-19
30 juni 2020

Deltaplan ventilatie in relatie tot COVID-19

Deltaplan ventilatie en COVID-19; er blijkt een duidelijk verband. Het is gebleken dat het COVID-19 virus zich niet alleen verspreidt via aanraking / contacten. Ook via lucht wordt het virus overgedragen. Lees hier over het Deltaplan Ventilatie; bestrijding van het virus middels ventilatie en luchtbehandeling.

Ga terug naar het overzicht

Deltaplan Ventilatie en COVID-19

Het Deltaplan Ventilatie is een initiatief van Maurice de Hond, dat verder wordt opgepakt door een aantal deskundigen op het gebied van virussen en de bestrijding er van. Specifiek gaat het natuurlijk om bestrijding van het COVID-19 virus. Genoemde betrokkenen zijn er van overtuigd dat ventilatie en luchtbehandeling dé factoren zijn waarmee het virus kan worden bestreden

Is het Coronavirus wel of niet Airborne?

Laten we eerst de term "Airborne" uitleggen. Dit is eigenlijk gewoon de Engelse term voor een door lucht verspreide ziekte. In relatie tot het COVID-19 virus wordt in dit verband dus bedoeld of dit virus wel of niet overdraagbaar is via de lucht. 

Virussen kunnen zich verspreiden door niezen of hoesten. De micro-organismen (virussen) kunnen zich hierbij tot meer dan een meter verspreiden. Vandaar de 1,5 meter regel. Maar er is nóg een manier waarop virussen zich kunnen verspreiden.... namelijk via de lucht.

 

Is het Coronavirus wel of niet Airborne?

Airborne: virusverspreiding via lucht

Bij niezen of hoesten ontstaat een "mist" van minuscule druppeltjes, ook wel aerosolen genoemd. Deze druppels variëren in grootte (tussen de 1 en 10 micrometer). Grotere druppels vallen vrij snel naar de grond en de kans dat deze druppels een virus overdragen is klein. Echter, juist de kleine druppeltjes die erg licht zijn, zweven door de lucht en kunnen zo een virus verspreiden. Op deze manier kunnen ze eenvoudig iedereen in een bepaalde ruimte infecteren. 

Inmiddels is op basis van verschillende onderzoeken aangetoond dat het Corona virus zéker Airborne is. Bij een Amerikaans onderzoek zijn COVID-19 virusdeeltjes aangetroffen in de retourzijde van luchtbehandelingssystemen. En een groot winkelcentrum is opgedragen alleen open te mogen wanneer de airco-systemen voorzien worden van "virus-filters". 

Airborne: virusverspreiding via lucht

Het Deltaplan Ventilatie

Maurice de Hond heeft op één van zijn blogs een eerste aanzet gegeven om een Deltaplan op te stellen voor ventilatie. Dit wordt momenteel verder afgestemd met het RIVM. Een groep deskundigen heeft zich bij De Hond aangesloten; gezamenlijk bereiden ze een concreet plan voor. Dit plan omvat richtlijnen voor de aanpassing en optimalisatie van onze gebouwen om zo te voorkomen dat virussen zich via de lucht in gebouwen kunnen verspreiden. 

Kort samengevat komt de essentie van het plan neer op hetvolgende:

  1. een juiste luchthiërarchie
  2. een juiste luchtcapaciteit
  3. een goede luchtkwaliteit
  4. het gebruik van de juiste technologieën. 

Inmiddels is het eerste kantoor in Nederland nu Corona-proof gemaakt. Echter, voor alle verblijfsruimten geldt dat een goede ventilatie en luchtbehandeling een wezenlijk verschil kan maken in het voorkomen van de verspreiding van het virus en de kansen/risico's op besmetting.

Het Deltaplan Ventilatie

Ervaring met luchthiërarchie, luchtcapaciteit, luchtkwaliteit en technologieën

LUTEC heeft al flink wat expertise in met name de voedselverwerkende industrie. In deze branche, die al jaren vecht tegen de verspreiding van onder meer virussen, zijn we er op gericht om de lucht zo zuiver mogelijk te krijgen en de groei van bacterien, schimmels en ook virussen tegen te gaan. Wij hebben op dit gebied inmiddels zeer veel ervaring in huis en kunnen invulling geven aan het Deltaplan ventilatie

 

Ervaring met luchthiërarchie, luchtcapaciteit, luchtkwaliteit en technologieën

Bestrijding met UV-C licht / UVPE technologie

Een zeer effectieve en krachtige technologie is die op basis van de UVPE-technologie van Virobuster. Deze technologie, die wij al jaren met zeer veel succes toepassen in de voedselverwerkende industrie, is gebaseerd op de werking van UV-C licht. Binnen de ziekenhuiswereld is dit uitvoerig getest en beproefd op het “afdoden” van virussen. Zie ook de (engelstalige) brochures in onderstaande links voor meer uitleg.

 

Bestrijding met UV-C licht / UVPE technologie

Ventileren tegen Corona; de mening van deskundigen:

Volgens deskundigen UvA:

Ook natuurkundigen en medisch onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderschrijven dat goede ventilatie cruciaal is voor de bestrijding van Corona

Lees hier het door UvA gepubliceerde persbericht. 

Volgens deskundigen UvA:

Volgens 239 experts uit 32 landen: coronavirus verspreidt zich weldegelijk via aerosolen

In tegenstelling tot berichten van het RIVM en de WHO, die aangeven dat aerosolen (de hele kleine luchtdeeltjes / druppeltjes) geen grote rol spelen bij de virusverspreiding, zijn er inmiddels steeds meer wetenschappers die claimen dat het Coronavirus zich wel degelijk via aerosolen kan verspreiden. Die groep wetenschappers (inmiddels 239 personen uit 32 landen) stuurt hierover nu een open brief aan de WHO.

Het RIVM gaat er vooralsnog van uit dat virusverspreiding gaat via contact met besmette oppervlakten / voorwerpen en via de grotere druppeltjes na een nies- of hoestbui van een besmet persoon.

Belang van goede ventilatiesystemen en beperking van recirculatie van lucht in gebouwen

Echter, wanneer op basis van de studies van de groep wetenschappers blijkt dat het corona virus weldegelijk airborne is, en dus ook via kleine druppeltjes kan worden overgedragen, zal het belang van goede ventilatie ook duidelijk worden. De anderhalve meter volstaat dan niet meer. Alleen met goede ventilatiesystemen, eventueel in combinatie met UV-lampen ,  kan de recirculatielucht geminimaliseerd worden. Zo kunnen afgesloten ruimten als verzorgingstehuizen, kantoren, restaurants etc.,  goed ontdoen worden van aerosolen en kan virusverspreiding worden tegengaan.

Lees meer in onderstaande publicaties:

Bron: Het Parool    en  New York Times

 

Volgens 239 experts uit 32 landen: coronavirus verspreidt zich weldegelijk via aerosolen

Ook UMCG onderzoekt de rol van aerosolen bij verspreiding van Corona

Tot nog toe hielden zowel wereldgezondheidsorganisatie WHO als het Nederlandse RIVM weinig rekening met de verspreiding van het virus via aerosolen. Zij gaan uit van besmetting via grote druppels die vrijkomen als mensen niezen of hoesten.

Diverse wetenschappers kwamen daartegen in het geweer; zij stellen dat de kleine druppeltjes die bijvoorbeeld in slecht geventileerde ruimtes blijven hangen wel degelijk gevaarlijk kunnen zijn. Inmiddels erkennen WHO en RIVM dat aerosolen een rol kunnen spelen, maar welke is nog onduidelijk.

>>Lees hier het hele artikel  (bron: RTV Noord)

Ook UMCG onderzoekt de rol van aerosolen bij verspreiding van Corona

Gerelateerde informatie

Is de ventilatie in uw gebouw goed geregeld? Het virus kan zich via de lucht verspreiden, dus zorg dat uw medewerkers en de bezoekers van uw pand goed beschermd zijn. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gebouw(en) of wilt u met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ga naar contact