Download de Stoffencheck-app
30 mei 2024

Download de Stoffencheck-app

Wilt u meer weten over gevaarlijke stoffen? De Stoffencheck-app biedt waardevolle informatie over gevaarlijke stoffen:

Ga terug naar het overzicht

Tip van LUTEC!

Gevaarlijke stoffen zijn een van de grootste ziekmakers op de werkplek. Er zijn meer dan 100.000 stoffen die gebruikt worden op de Nederlandse werkvloer. Gelukkig zijn de meeste niet erg schadelijk, maar sommige zijn juist wel erg gevaarlijk.

De inspectie SZW en de vakbond FNV maken zich vooral zorgen over twaalf beruchte stoffen omdat ze heel gevaarlijk zijn. Of iets echt gevaarlijk is hangt ook af van hoe lang er met de stof wordt gewerkt en hoeveel iemand van die stof binnenkrijgt. De mate van blootstelling.

Wilt u meer weten over gevaarlijke stoffen?

De Stoffencheck-app biedt waardevolle informatie over gevaarlijke stoffen:

  • Pictogrammen: Uitleg over de betekenis van pictogrammen op verpakkingen.
  • H- en P-zinnen: Informatie over de risicozinnen (H-zinnen) en veiligheidszinnen (P-zinnen).
  • Grenswaarden: De toegestane concentraties van stoffen in de lucht.
  • Top 12 gevaarlijke stoffen: Een overzicht van de meest risicovolle stoffen.
  • Eerste hulp: Vijf vuistregels voor noodsituaties met gevaarlijke stoffen.
  • Scanfunctie: Hiermee kunt u pictogrammen op verpakkingen scannen en direct informatie krijgen over de stof en de risico’s.

Stoffencheck-app voor gevaarlijke stoffen | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)

Wilt u meer weten over gevaarlijke stoffen?

Dampafzuiging en energiebesparing

Heeft u in uw bedrijfshal ook last van dampen of gevaarlijke stoffen die vrijkomen tijdens het productieproces? Wij beperken ons niet tot het 'slechts' afvoeren maar bieden u een totaaloplossing voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving.

Bijvoorbeeld door direct ook energiebesparing te realiseren. Afgezogen dampen hebben vaak een hoge temperatuur en bevatten dus bruikbare energie. Via verschillende terugwintechnieken is deze warmte herbruikbaar. De combinatie van dampafzuiging en het terugwinnen van energie leidt bovendien tot een investeringsvraagstuk met interessante terugverdientijden!

Sommige productieprocessen gaan niet alleen gepaard met ongewenste dampen, maar ook met  geurontwikkeling. Nog zo’n een bron van ergernis voor mensen in de productieomgeving! Gelukkig is dampafzuiging prima te combineren met mogelijkheden voor geurbestrijding.

Dampafzuiging en energiebesparing
Afrekenen met schadelijke dampen
Meer weten?

Afrekenen met schadelijke dampen

Als u meer wilt weten over de oplossingen die er zijn voor het afzuigen van dampen, lees dan ook eens Afzuigen van dampen voor een gezond werkklimaat.

Doe gerust een beroep op de expertise van LUTEC. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van dampafzuiging in diverse branches.

Raadpleeg vrijblijvend onze adviseurs!