Onverwacht explosief
08 november 2022

Onverwacht explosief

Ook in de voedingsmiddelenindustrie kunnen stoffen vrijkomen die explosiegevaarlijk zijn.

Ga terug naar het overzicht

Explosieveilig afvoeren

Bij het afzuigen van explosiegevaarlijke stoffen die tijdens het productieproces vrijkomen is het van groot belang om te voorkomen dat de concentraties te hoog oplopen. Immers, verhoogde concentraties brandbare dampen, gassen, nevel of stof kunnen leiden tot een overschrijding van de LEL-waarde (Lower Explosion Limit).

Een juiste wijze van afvoeren is van groot belang. LUTEC heeft alle expertise in huis om een volledig veilig ATEX (ATmosphères EXplosibles) afzuigsysteem te ontwerpen.

ATEX-zonering voorkomen

Soms kan met een deugdelijk afzuigsysteem ook worden voorkomen dat de concentraties stoffen of dampen in de ruimte te hoog oplopen. Dan ontstaat er geen explosiegevaarlijk gebied en is ATEX-zonering niet nodig, dan wel kan met een lagere zone volstaan worden.

Dit heeft grote voordelen voor de in de ruimte aanwezige apparatuur, aangezien deze dan niet in ATEX uitgevoerd hoeven te worden, dan wel met een lagere classificering volstaan kan worden. Een flinke kostenbesparing!

Meer weten over dit onderwerp: Een ATEX oplossing voor uw productie? | Lutec Luchttechniek BV

ATEX-zonering voorkomen
Meer weten?

Meer weten?

Wij hebben jarenlange ervaring met en kennis van de wet- en regelgeving rondom ATEX afzuiginstallaties voor de industrie. Dit vormt de basis voor een complete oplossing om op veilige wijze explosiegevaarlijke stoffen en dampen af te voeren dan wel te filteren.

Ook een advies op maat voor uw project?