Subsidies 2024
18 januari 2024

Subsidies 2024

Ook in 2024 verstrekt de overheid subsidie op het verduurzamen van uw productieproces.

Ga terug naar het overzicht

Subsidie voor duurzame oplossingen

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor duurzame energie en energiebesparing. In onze Kennisbank vindt u de meest actuele informatie. Ook vindt u hier de EIA energielijst 2024.

LUTEC Luchttechniek biedt veel duurzame oplossingen die voor subsidie in aanmerking komen.

Voorbeelden van duurzame oplossingen

  1. Oplossingen met warmteterugwinning
  2. Oplossingen met koude terugwinning
  3. Oplossingen met (indirect-) adiabatische koeling
  4. Oplossingen met warmtepompen
  5. Oplossingen met hergebruik van restwarmte
Voorbeelden van duurzame oplossingen

Welke subsidieregelingen zijn er?

  1. Via de Milieu Investerings Aftrek (MIA) kunnen ondernemers een groot percentage van een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in mindering brengen op de winst.
  2. De Energie Investerings Aftrek (EIA) is een subsidie voor ondernemers die investeren in duurzame energie.
  3. Tot slot is er nog de ISDE. Deze subsidie is bestemd voor isolatie- en energiebesparende maatregelen zoals de warmtepomp.
Welke subsidieregelingen zijn er?

Meer weten?

Het aanvragen van de subsidie kunt u zelf doen; eventueel samen met een externe adviseur. In onze Kennisbank Subsidies voor duurzame energie en energiebesparing | Lutec Luchttechniek BV leest u meer over de subsidiemogelijkheden en hoe u die aan moet vragen.

 

Bent u benieuwd welke oplossing wij u kunnen bieden?

Neem contact met ons op!