Theetje doen? BOEM!
28 mei 2024

Theetje doen? BOEM!

Je verwacht het misschien niet, maar tijdens de verwerking van thee – en koffie trouwens ook – kunnen explosiegevoelige stoffen vrijkomen.

Ga terug naar het overzicht

Oplossingen voor explosiegevaarlijke stoffen

Je verwacht het misschien niet, maar tijdens de verwerking van thee en koffie kunnen explosiegevoelige stoffen vrijkomen.

Het veilig omgaan met explosiegevaarlijke stoffen tijdens het productieproces is van cruciaal belang voor de voedingsmiddelenindustrie. Verhoogde concentraties brandbare dampen, gassen, nevel of stof kunnen namelijk leiden tot een overschrijding van de LEL-waarde (Lower Explosion Limit).

Onderzoek de mogelijkheden voor kostenbesparingen

Veilig omgaan met explosiegevaarlijke stoffen is essentieel. LUTEC beschikt over alle expertise om een volledig veilig ATEX (ATmosphères EXplosibles) afzuigsysteem te ontwerpen.

Bovendien kan een goed afzuigsysteem soms voorkomen dat de concentraties stoffen of dampen in de ruimte te hoog oplopen. In dat geval ontstaat er geen explosiegevaarlijk gebied en is ATEX-zonering niet nodig of kan er worden volstaan met een lagere zone. Dit heeft aanzienlijke voordelen voor de aanwezige apparatuur in de ruimte omdat deze dan niet specifiek ATEX-gecertificeerd hoeven te zijn of met een lagere classificering kan worden volstaan. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen!

Onderzoek de mogelijkheden voor kostenbesparingen
Meer weten?
ATEX afzuiging van dampen

Meer weten?

Wij hebben uitgebreide ervaring en kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot ATEX-afzuiginstallaties voor de industrie. Dit vormt de basis voor een complete oplossing om op veilige wijze explosiegevaarlijke stoffen en dampen af te voeren of te filteren.

Lees meer over dit onderwerp