Ventilatie en luchtreiniging in relatie tot Corona
07 oktober 2020

Ventilatie en luchtreiniging in relatie tot Corona

Hoe krijgen we een zo goed mogelijke luchthygiëne in verblijfsruimten om bij te dragen aan de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus? Lees hier over UVPE-technologie en systemen met UV-C licht die écht werken.

Ga terug naar het overzicht

Als specialist in lucht- en klimaattechniek krijgen wij tegenwoordig vaak de vraag: “Hoe krijg ik mijn verblijfsruimte Corona-proof?” Het antwoord daarop is simpel: dat gaat niet.

Een ruimte is niet Corona-proof te maken; er is geen keurmerk of kwalificatie. Toch claimen verschillende partijen in de markt dit wél te kunnen. Deze partijen nemen zichzelf daarmee op voorhand niet serieus.

Middelen in de strijd tegen Corona

Veel spelers op de markt proberen zich momenteel vanuit het niets naar boven te werken en munt te slaan uit de heersende pandemie. Op zich natuurlijk ieders goed recht en velen zijn ook vast oprecht in hun bedoelingen een positieve bijdrage te leveren aan de huidige situatie. Helaas zien de beoogde gebruikers van al die nieuwe producten en initiatieven inmiddels door de bomen het bos niet meer.

Maurice de Hond, bekend vanwege zijn kritische houding ten aanzien van het beleid dat Overheid en overheidsdiensten in de Coronabestrijding voeren, heeft hier inmiddels ook een artikel aan gewijd.  

Middelen in de strijd tegen Corona

Hoe kijken wij als luchttechnisch specialist aan tegen deze nieuwe trend?

Ventilatie is dé sleutel

Naar onze mening zou men in de basis altijd moeten streven naar een optimale ventilatieoplossing om hiermee de besmettingskans in een ruimte tot een minimum te beperken. Ventilatie zorgt voor de toevoer van schone, zuurstofrijke lucht aan de ruimte. Tegelijkertijd zorgt het voor de afvoer van vervuilde, mogelijk met virusdeeltjes besmette lucht. Hiermee wordt niet alleen het aantal in de lucht aanwezige virusdeeltjes aanzienlijk gereduceerd, er wordt eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een lage CO2 waarde.

Deze wetenschap toont aan dat een dergelijke investering niet alleen “COVID-technisch” zinvol is. Ook voor de toekomst heeft een goede ventilatievoorziening een positieve invloed op het algehele leefcomfort in de verblijfsruimte. Over het algemeen is het al heel lang slecht gesteld met het binnenklimaat in veel verblijfsruimten. Een goede ventilatie is dan ook een zinvolle investering voor nu en in de toekomst.

Ventilatie is dé sleutel

Luchtreiniging

Er zijn echter situaties waarin het niet goed mogelijk is om een goede ventilatie aan te brengen. Of situaties waarin al wel een ventilatiesysteem voorzien is, maar dat slechts een minimale ventilatiecapaciteit heeft ten opzichte van de betreffende ruimte. Alternatieve of aanvullende oplossingen zijn dan gewenst.

Een luchtzuiveringssysteem is zo’n alternatieve oplossing. Dit concept is over het algemeen eenvoudiger en voordeliger te realiseren dan het aanbrengen van een ventilatiesysteem. Een luchtreiniger heeft echter ook een nadeel. Het voert namelijk geen verse lucht (= lucht van buiten) toe aan de ruimte. Het apparaat werkt op basis van recirculatie binnen de ruimte. De in de lucht aanwezige vervuiling wordt geëlimineerd, zodat, net als bij ventilatie, de concentratie virusdeeltjes afneemt. De kans op besmetting wordt hierdoor dus ook kleiner.  

Momenteel worden er vele uiteenlopende technieken voor de bestrijding van virusdeeltjes onder de aandacht gebracht. Ze claimen allemaal het “Ei van Columbus” te zijn. Het ene systeem heeft een nóg hogere efficiency dan het andere. En weer een ander schermt met de belofte van een Corona-proof verblijfsruimte. Hoe gaat een gebruiker uit dit ondoorzichtige aanbod nog een verstandige keuze maken?

Luchtreiniging

De beste luchtreiniging tegen COVID

Uit de talloze discussies en berichten in de media is één ding wel duidelijk geworden. Hygiënische lucht binnen verblijfsruimten is van groot belang. Die wens of noodzaak voor hygiënische lucht is niets nieuws. Met name binnen de voedingsmiddelenindustrie zoekt men al jaren naar producten en oplossingen om de lucht in (productie)ruimten hygiënisch te krijgen. Naast een goede ventilatie, zoals hierboven beschreven, is luchtreiniging ook in deze ruimten een goed alternatief. Juist voor die situaties waar optimale ventilatie vanwege praktische of financiële redenen niet uitvoerbaar is.

Waar moet een goed luchtzuiveringssysteem aan voldoen?

Op de eerste plaats dient het luchtreinigingssysteem uiteraard veilig te zijn. Het toepassen van een luchtreiniger moet niet erger zijn dan het kwaad dat we bestrijden (het coronavirus).

Verder is een zo hoog mogelijke efficiency belangrijk en uiteraard dient dit ook bewezen en getest te zijn.

Binnen het beschikbare aanbod zijn er drie technieken die beantwoorden aan deze eisen:

  1. HEPA filtratie
  2. Ionisatie
  3. UV-C licht

Ionisatie is zeer krachtig, maar niet geheel vrij van gezondheidsrisico’s. HEPA filtratie is effectief en veilig, maar kent hoge gebruikskosten. UV-C licht is veilig, maar weer minder krachtig en minder efficiënt.

UVPE - gepatenteerde technologie

In de afgelopen jaren onderzochten wij deze verschillende technieken en pasten ze toe binnen de voor ons relevante vakgebieden (o.a. de voedingsmiddelenindustrie). De resultaten waren echter nooit naar algehele tevredenheid. En toen ontdekten wij de techniek van UVPE (Ultra Violette Pathogenen Eliminatie). UVPE is een innovatieve (gepatenteerde) technologie gebaseerd op UV-C licht. Veilig dus, maar veel krachtiger dan gewone UV-C.

UVPE - gepatenteerde technologie

Werking van UVPE en UV-C technologie

UV-C (ook wel ultraviolette straling) is zeer efficiënt in het inactiveren van virussen. De zon is hiervan overigens het bekendste voorbeeld. UV-C werkt op een golflengte tussen de 100 en 280 NM en wordt gegenereerd vanuit een lamp. Die lamp is altijd geplaatst in een speciale behuizing, omdat UV straling bij langdurige blootstelling eraan schadelijk is voor je ogen. Bij de standaard UV-C technieken is de contacttijd met de lucht kort en sterk wisselend, afhankelijk van de omstandigheden.

De UVPE technologie daarentegen bestaat uit twee UV-C lampen geplaatst in een reflectorkamer. Door het spiegelende effect ontstaat er een zeer sterk veld en zeer veel contactmomenten met de te desinfecteren lucht. De module levert op deze wijze altijd eenzelfde hoge efficiency.

De UVPE module die wij tegenwoordig toepassen heeft zijn oorsprong in de medische wereld en is ontwikkeld vanuit de noodzaak voor luchthygiëne. Ingegeven en ingezet voor onder andere de bestrijding van SARS, H5N1, MRSA en Antibiotica resistentie. Vanuit deze toepassingen heeft de technologie haar weg gevonden in en haar waarde bewezen voor de levensmiddelenindustrie. Immers, in deze branche wordt steeds vaker geproduceerd zonder toepassing van conserveringsmiddelen. Luchthygiëne is hierbij zoals gezegd een belangrijke noodzaak.

Werking van UVPE en UV-C technologie

UVPE zeer efficiënt op COVID

En nu vindt de UVPE technologie dus haar “weg terug” naar de medische wereld, voor de bestrijding van een nieuw virus: SARS-CoV-2. Vanuit eerdere ervaringen weten we dat de efficiency van de module op de reductie van virussen zeer hoog is. Eind september 2020 is de UVPE module door een onafhankelijke lab, specifiek getest op bestrijding van COVID virussen. Hierbij is een LOG-4 reductie behaald. Binnen de desinfectiebranche betekent dit een 99,999% afdoding van microben.

Bij een LOG-3 reductie spreken we van desinfectie. HEPA filters kunnen een LOG-3 reductie behalen, maar niet gegarandeerd. De UVPE technologie behaalt LOG-4 gegarandeerd en is daarmee bewezen effectief op COVID.

UVPE zeer efficiënt op COVID

Advies

Hoe kunnen we nu dus een zo goed mogelijke luchthygiëne verkrijgen in verblijfsruimten om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus? Op basis van onze kennis en ervaring zeggen wij:

  1. Verblijfsruimten voorzien van ventilatie
  2. Verblijfsruimten voorzien van UVPE luchtreiniging

 De modules zijn verkrijgbaar in losse units, maar ook als inbouwkit voor bestaande luchtbehandelingssystemen. De techniek is daarmee breed toepasbaar:

Heeft u vragen over ventilatie of toepassing van UVPE luchtzuiveringsmodules in uw verblijfsruimten? Neem gerust contact op met onze technisch adviseurs. Zij beantwoorden graag al uw vragen.

Neem contact op met onze adviseurs!