Stofafzuiging: wat is stof?

Stof bestaat uit zichtbare en onzichtbare zwevende deeltjes en delen vaste materie. Hoe groter de deeltjes zijn, des te minder ze door de ruimte zweven. Zijn de deeltjes heel klein, zoals bij metaalstof, dan blijft het in de lucht hangen en vallen ze niet naar beneden. Bij inademing erg slecht voor de gezondheid. Een goede stofafzuiging is daarom belangrijk.

Daarbij is dan allereerst van belang het stof te beoordelen. Om welk soort stof gaat het en in welke mate kan het de gezondheid bedreigen. Bij een advies voor stofafzuiging speelt de chemische samenstelling van de stofdeeltjes een onderscheidende rol.

Bekijk ons assortiment stofafzuigers / afzuigunits
- vele soorten en toepassingsgebieden

bekijk producten

Grenswaarden stofafzuiging

De definitie van deze grenswaarde is een concentratieniveau van gas, damp, aerosol of vezel van stof in de lucht op de werkplek. De gezondheid van de werknemers en hun nageslacht wordt zoveel mogelijk gehanteerd als uitgangspunt bij de vaststelling van deze waarde. De grenswaarden worden gehanteerd door overheid en bedrijfsleven door toetsing van blootstellingsniveau’s en bij de beoordeling van de arbeidsomstandigheden. De grenswaarden vormen een richtlijn voor het minimaal te bereiken beschermingsniveau. Dit is van toepassing bij:

  • het ontwerpen van een installatie voor stofafzuiging
  • bij het bewaken van emissiebronnen

Grenswaarden voor stofafzuiging zijn geen absolute blootstellingsgrenzen, maar tijdgewogen gemiddelden gemeten over een periode van acht uur. De waarde wordt aangeduid met TGG-8u. Binnen deze periode van acht uur kunnen concentratieniveaus voorkomen die hoger zijn dan de grenswaarde als getal. Deze hogere waarden dienen dan wel te worden gecompenseerd door lagere waarden waardoor het acht-uur-gemiddelde niet wordt overschreden.

Ook kan bij een grenswaarde sprake zijn van een ceiling-waarde (plafondwaarde). Deze wordt aangeduid met de letter C. Dit is een absolute blootstellingsgrens die niet mag worden overschreden. Een goede stofafzuiging is dan noodzakelijk.  Soms wordt de ceiling-waarde vertaald in een 15- of 30-minuten tijdgewogen gemiddelde grenswaarde.
In een aantal gevallen wordt ter voorkoming van hoge blootstellingsniveaus gedurende korte tijd (de zogenoemde piekblootstellingen) een grenswaarde als 15 minuten tijdgewogen gemiddelde vastgesteld; aangeduid met TGG-15min.

Stof in relatie tot gezondheid

Het contact met stof kan alleen een bron van ziekte worden als:

  • de concentraties heel hoog zijn en
  • de deeltjes klein genoeg zijn om in de neus of zelfs in het achterste van de longen door te dringen.

Ook is de vorm van het stofdeeltje bepalend of het al dan niet in neus/longen kan binnendringen. Stof dat giftige stoffen bevat, is natuurlijk altijd slecht voor de gezondheid. Een deskundig advies voor stofafzuiging is belangrijk voor u en de medewerkers. Onze deskundige specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden van stofafzuiging binnen uw bedrijf.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem tijdens kantooruren contact met ons op via 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact