ATEX afzuiging dampen
ATEX afzuiging dampen

ATEX afzuiging van explosiegevaarlijke dampen

ATEX afzuiging van dampen

ATEX afzuiging van dampen in uw productieomgeving? Voorkom explosierisico's door te hoge concentraties van ontploffingsgevaarlijke dampen!

ATEX afzuiging van explosiegevaarlijke dampen

In de industrie komen veel dampen vrij die kunnen worden aangemerkt als explosiegevaarlijke dampen. Bij het afzuigen van deze dampen is het van groot belang om te voorkomen dat de concentratie van deze dampen te hoog oploopt. Immers, het verhogen van die concentraties (brandbare dampen, gassen, nevel of stof) kan leiden tot een waarde die de LEL-waarde (Lower Explosion Limit) overschrijdt. Daarom dient het afzuigsysteem explosieveilig uitgevoerd te worden. Bovendien kunnen de afgezogen dampen niet zo maar naar buiten toe worden afgevoerd. Dit kan uiteraard het milieu in de omgeving nadelig beïnvloeden.  

ATEX afzuiging van explosiegevaarlijke dampen

Explosieveilig afzuigsysteem ontwerpen

LUTEC heeft alle expertise in huis om een volledig veilig ATEX (ATmosphères EXplosibles) afzuigsysteem te ontwerpen. Wij hebben jarenlange ervaring met en kennis van de wet- en regelgeving rondom dit onderwerp. Op basis hiervan ontwerpen en leveren wij een complete oplossing om op veilige wijze explosief-gevoelige dampen af te zuigen en af te voeren dan wel te filteren.

Explosieveilig afzuigsysteem ontwerpen

Voorkomen van ATEX-zonering

Bepaalde dampen die vrijkomen bij productieprocessen kunnen dus schadelijk zijn voor de gezondheid van uw medewerkers. Een juiste wijze van afzuiging is daarom van belang. Daarnaast kan met een goede afzuiging ook voorkomen worden dat er een gezoneerd ATEX gebied ontstaat (oftewel een explosiegevaarlijk gebied). Wanneer de afzuiging deugdelijk uitgevoerd en gewaarborgd is, wordt voorkomen dat de concentraties dampen in de ruimte te hoog oplopen. Hiermee wordt de ATEX-zonering voorkomen. Dit heeft grote voordelen voor de in ruimte aanwezige apparatuur, aangezien deze dan niet in ATEX uitgevoerd te worden. Een flinke kostenbesparing.

Voorkomen van ATEX-zonering

ATEX wetgeving

Voor het inrichten van het afzuigsysteem is in Nederland de NPR 7910-1 richtlijn leidend; de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor gassen, vluchtige vloeistoffen, dampen en nevels. Hierin zijn de zone-indelingen opgenomen en de eisen die gesteld worden aan de ventilatievolumen. Bij het werken met dampen en gassen gelden de zones 0, 1 en 2:

  • Zone 0: wanneer een explosief gasmengsel continu (of gedurende meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie) aanwezig is
  • Zone 1: wanneer er grote kans is op de aanwezigheid van een explosief gasmengel (tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie)
  • Zone 2: wanneer de kans op aanwezigheid van een explosief gasmengel gering is en/of slechts korte tijd duurt (korter dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie)
ATEX wetgeving

ATEX explosieveiligheid

De juiste afzuiging voor explosieve dampen is al met al een proces dat de nodige expertise vergt. Wij bekijken het totaal plaatje en ondersteunen u in de keuze en realisatie van een voor uw situatie optimale installatie.

Meer weten over ATEX explosieveiligheid binnen uw productielocatie? Bekijk dan de onderstaande projecten waar wij installaties voor ATEX dampafzuiging hebben gerealiseerd.