ATEX stofafzuiging
ATEX stofafzuiging

Explosieveilige onstoffing van uw productie

Explosiegevaar bij het werken met stof

Veel stoffen zijn explosiefgevoelig. Misschien niet direct in kleine hoeveelheden maar wél wanneer die hoeveelheid een bepaalde ondergrens overschrijdt.

Om onaanvaardbare risico’s in een productieruimte te voorkomen, dienen deze stoffen op de juiste wijze afgezogen en afgevoerd te worden. Bij het afzuigen en verzamelen van deze stoffen ontstaat immers al snel een dusdanig hoge concentratie van de stof dat explosiegevaar reëel is. Het stoffilter dient daarom veilig gedimensioneerd te worden.

ATEX stofafzuiging voor explosieveilige ontstoffing

Onze installaties worden volledig explosieveilig ontworpen en afgestemd op het af te zuigen medium. Naast het toepassen van een stoffilter, antistatisch uitgevoerd en voorzien van breekplaten, explosie-ontkoppeling en veilige besturing, wordt ook de rest van het systeem volledig volgens de ATEX richtlijnen ontworpen en gebouwd. Hierbij moet gedacht worden aan de juiste leidingsoorten, ontkoppelingen met dooraarding en bewaking op de besturing.

ATEX stofafzuiging voor explosieveilige ontstoffing

Stofafzuiging voorkomt ATEX zonering

Daar waar gewerkt wordt met potentieel explosief stof dienen werkomgevingen gezoneerd te worden: een gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar.

Afhankelijk van de situatie worden de zones aangeduid met zone 20, 21 of 22. In de zone met de laagste aanduiding (20) bestaat de hoogste kans op aanwezigheid van een explosief mengsel. Een explosief mengsel bestaat uit voldoende (brandbaar) stof en zuurstof in de voor dat type stof geldende mengverhouding.

Door het toepassen van een gerichte afzuiging kan vaak voorkomen worden dat een gezoneerd gebied ontstaat. Of er kan een verlichting van zonering bereikt worden. De uitvoering hiervan wordt getoetst aan de NPR 7910-2 richtlijnen en de installaties worden gebouwd volgens de ATEX 114 richtlijnen vanuit de Europese Unie.

Stofafzuiging voorkomt ATEX zonering

Resultaat explosieveilig afzuigsysteem

Het toepassen van een explosieveilig afzuigsysteem waarborgt de veiligheid van het gebied waar met explosief gevoelige stoffen gewerkt wordt. Het stof wordt op effectieve wijze weggenomen en afgevoerd.

Doordat de installatie veilig ontworpen is, zal bij een eventuele explosie deze op een veilige manier onderdrukt worden. Hiermee wordt schade aan mens en gebouw voorkomen.

Resultaat explosieveilig afzuigsysteem

LUTEC heeft ruime ervaring met de afzuiging van ATEX explosiegevaarlijke stoffen.
In meerdere takken van industrie.