Warmteontwikkeling in distributiecentra

We kennen ze allemaal, de imposante magazijnen op industrieterreinen en langs snelwegen. Enorme panden met vele m2 vloeroppervlak en dito hoogte. De distributiecentra van vandaag de dag worden steeds groter en omvangrijker. Met de opmars van grote online webwinkels neemt de groei en vraag alleen maar toe. Ook de groei van kleinere distributiecentra zal volgens experts de komende jaren toenemen.

Warmteontwikkeling in distributiecentra

Regulering van het binnenklimaat

De uitdaging voor deze distributiecentra is het binnenklimaat. De laatste jaren wordt er steeds duurzamer gebouwd, waarbij de nadruk ligt op isolatie en beperkte verwarming. Hierbij wordt echter vaak voorbij gegaan aan het afvoeren van de warmte.

Veel distributiecentra worden in de loop der jaren volgebouwd met allerlei interne transportsystemen die een aanzienlijk geïnstalleerd vermogen met zich meebrengen. Het gevolg is dat de temperaturen in de zomermaanden aanzienlijk kunnen oplopen.

Voor de klimatisering wordt vaak gekozen voor vloerverwarming op duurzame wijze, dus met een warmtepomp als opwekker. Veel systemen kunnen naast verwarmen ook koelen, echter is koelen vanuit de vloer niet effectief. Zeker niet in dergelijk grote panden. Daarmee ontstaat 's zomers vaak een comfortprobleem.

Regulering van het binnenklimaat

Adiabatische koeling

Omdat mechanische koeling in dergelijke grote gebouwen veel energie verbruikt, ligt adiabatische koeling voor de hand. Met behulp van adiabatische koeling kan relatief eenvoudig een groot koelend vermogen gerealiseerd worden, met name op die momenten dat het nodig is.

Adiabatische koeling maakt gebruik van een eeuwenoud natuurkundig principe waarbij lucht afgekoeld wordt door het verdampen van water. In combinatie met de mogelijkheid tot zomer-/nacht ventilatie kan met een relatief lage investering en dito gebruikskosten het binnenklimaat aanzienlijk verbeterd worden. 

Adiabatische koeling

De oplossing in de praktijk

Onder meer voor een groot distributiecentrum in het oosten van het land (50.000 m2) realiseerden wij de hierboven omschreven oplossing. In dit distributiecentrum liggen kleding, schoenen en overige outdoor artikelen opgeslagen voor distributie door heel Europa. In het distributiecentrum werken dagelijks zo’n 500 mensen om alle bij het concern aangesloten winkels te bevoorraden.

Door de aanzienlijke groei en het installeren van onder andere een volledig geautomatiseerd intern goederentransportsysteem, is de interne belasting van het gebouw dusdanig toegenomen dat de binnentemperaturen - met name in de zomerperiode, waarbij ook infiltratie van warme lucht van buiten een rol speelt - hard oplopen.

In samenwerking met het bouwbedrijf dat het distributiecentrum een aantal jaar geleden bouwde, onderzochten we de scope en rekenden we de mogelijkheden door. De meest effectieve en doelmatige oplossing was het aanbrengen van adiabatische koeling. Overdag wordt gekoelde lucht gebruikt om de warmte uit het pand te ventileren en in de nachtperiode wordt zomer-/nachtventilatie toegepast.

 

De oplossing in de praktijk

Besturingstechniek

In totaal werden tien adiabatische koelunits van het type ICS geplaatst en gekoppeld aan een besturingscentrale met op SIEMENS gebaseerde besturingstechniek. Het systeem wordt automatisch geregeld op basis van temperatuur registratie en beheersing van luchtvochtigheid. Daarbij is ook een webkoppeling gemaakt met ons monitoringsplatform. 

Hierin wordt alle data bijgehouden en het stelt onze service technici in staat om de installatie op afstand te beheren en een optimale ondersteuning te bieden aan de klant op elk moment van de dag.

 

 

Het resultaat

De klant is zeer tevreden. Het werkklimaat voor de medewerkers is aanzienlijk verbeterd en dit alles tegen relatief lage investerings- en gebruikskosten.

De prestaties die behaalt worden - mede door de hoge mate van beheersbaarheid, controle en inzicht - biedt het distributiecentrum precies wat hij nodig heeft. Ook het bouwbedrijf is zeer content met deze upgrade van het gebouw.

Adiabatische koeling distributiecentrum

  1. Realiseren van een prettig werkklimaat in de zomer
    (en met All-Season ook in de winter)
  2. Optimale controle en inzicht door middel van besturingstechniek
    (powered by SIEMENS)
  3. Lage gebruiks- en onderhoudskosten
  4. Comfortabele oplossing, duurzaam en met een hoge bijdrage aan de gezondheid
  5. Verhoging van de productiviteit van de medewerkers
Adiabatische koeling distributiecentrum