Chroom 6
Chroom 6

Chroom 6 - Veilig werken met chroom 6

Chroom 6 en de gezondheidsrisico's

Veilig werken met chroom 6; er verschijnen regelmatig artikelen in de media dat dit niet altijd overal lukt. Met name bij (RVS) laswerkzaamheden en bij het werken met chroom-6 houdende verf bestaan grote gezondheidsrisico’s voor de medewerkers. De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving; gelukkig zijn er goede voorzieningen te treffen qua ventilatie van de productiehal en afzuiging bij de bron.

 

Gevaren van werken met chroom 6

Na onderzoek is gebleken dat direct en indirect contact met chroom-6 diverse soorten kanker kan veroorzaken (longkanker, neus- en neusbijholtekanker en maagkanker). Ook astma en neusslijmvliesontsteking, chronische longziektes zoals COPD en allergisch contacteczeem zijn veel voorkomende gevolgen van werken met chroom 6.

De schadelijke stoffen kunnen in het menselijk lichaam komen via neus, mond of huid.

Gevaren van werken met chroom 6

RVS lassen en chroom 6

De dampen die vrijkomen bij het lassen van met name RVS, bevatten deeltjes (zeswaardig chroom) die bij inademing grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Problemen met de ademhalingswegen en op de langere duur diverse vormen van longkanker kunnen het gevolg zijn.

RVS lassen en chroom 6

Chroom 6 in verf

In het verleden werd chroom 6 toegevoegd aan verf; dit maakt de verf roestwerend. Destijds leek dat een geweldige toepassing. Later werd aangetoond dat bij schuur- en slijpwerkzaamheden aan oppervlakken die bewerkt zijn met deze chroom-6 houdende verf, schadelijke stoffen vrijkomen.

Recent bleek dat in werkplaatsen waar onderhoud aan voertuigen werd uitgevoerd, medewerkers werden blootgesteld aan te hoge concentraties chroom 6 in schuur- en slijpstof. Met alle risico's voor hun gezondheid.

Chroom 6 in verf

Grenswaarde chroom 6

Als gevolg van deze gezondheidsrisico’s bij het werken met chroom 6 zijn wettelijk bepaalde grenswaarden opgesteld. In een productieruimte waar door de aard van de werkzaamheden chroom 6 kan vrijkomen, geldt een grenswaarde chroom 6 van 1 μg/m3.

Werkgevers zijn verplicht om voorzieningen te treffen waardoor werknemers tijdens hun werk niet worden blootgesteld aan te hoge concentraties van deze gevaarlijke stof.

Grenswaarde chroom 6

Adviezen voor een gezonde werkomgeving

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van hun lassers en andere medewerkers in de lasomgeving. Het is hen dus aan te raden om te zorgen voor een goede werkomgeving.

Enerzijds kan dit in de vorm van goede persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar alleen een masker en handschoenen geeft onvoldoende bescherming. 

Wanneer stof met chroom-6 in een ruimte komt, blijft dit in de lucht hangen. Goede ventilatie in de productiehal en bronafzuiging zijn daarom van groot belang.

Afhankelijk van het type werkzaamheden en de aard en grootte van de vrijkomende deeltjes, kunnen wij u adviseren over:

☑️ juiste ventilatie en ☑️ (bron)afzuiging

Systeemvergelijking lasrookbestrijding

Lees meer