Geurbestrijding
Geurbestrijding

Geurbestrijding in productieomgeving prima mogelijk met juiste filtertechniek

Gerichte aanpak geuroverlast in de industrie

Onaangename en schadelijke uitstoot van geur veroorzaakt een hoop overlast. Voor het milieu, omwonenden maar zeker ook voor uw medewerkers. In samenwerking met Geurbestrijding Nederland helpen wij u om geuren te bestrijden en overlast te stoppen.

Om de uitstoot van geurdampen in uw productieomgeving te bestrijding dienen deze direct bij de bron afgevangen te worden. Met de juiste filtertechniek worden ze vervolgens uit de lucht verwijderd. LUTEC helpt u om snel en direct de juiste filtertechniek te selecteren en toe te passen.

Duurzaam en precies

Een duurzame klimaattechnische HVAC oplossing heeft direct invloed op uw energieverbruik en een comfortabel, gezond binnenklimaat. Geurfiltratie en het filteren van vluchtige organische stoffen (VOS) zijn technieken om het milieu verder te ontlasten.

 Het mooie is dat het één het ander niet uitsluit. HVAC technieken worden vaak gecombineerd met geurbestrijding. Wij begeleiden u daarbij van A tot Z.

Duurzaam en precies

Geurbestrijding en warmteterugwinning

Een goed voorbeeld daarvan is geurbestrijding in combinatie met warmteterugwinning. Door vervuilde, geurende lucht af te vangen en deze langs de juiste wijze van geurfiltratie te leiden, wordt schone en frisse lucht verkregen. Perfect dus om een schoon en aangenaam binnenklimaat te realiseren.

Belangrijk hierbij is om ook de afvoerstroom te filteren. Het is immers niet wenselijk dat de luchtstroom die naar buiten wordt uitgestoten, alsnog een milieubelasting vormt.  Daarnaast wordt de warmte uit deze luchtstroom teruggewonnen. Deze energie wordt vervolgens weer gebruikt om verse ventilatielucht voor te verwarmen.

Lees meer over onze duurzame klimaattechnische oplossingen op Een duurzame klimaattechnische oplossing voor de industrie | Lutec Luchttechniek BV

Geurbestrijding en warmteterugwinning

Geurbestrijding voor diverse branches

Met precisiegeurbestrijding van Geurbestrijding Nederland en de hoogwaardige luchtbehandelingstechnologie van CENTRIAIR uit Zweden worden onaangename en schadelijke luchtemissies gestopt.

Geurfiltratie en het filteren van vluchtige organische stoffen zijn met name interessant voor de voedselverwerkende industrie (denk aan frituren, drogen, roken en visverwerking), de afval verwerkende industrie en de zware industrie met hoge geur- en VOS-emissies.

Geurbestrijding voor diverse branches

De definitie van geur

Geur wordt gevormd door moleculaire verbindingen. Voor een effectieve geurbestrijding is het zaak om uit te zoeken welke verbindingen dit zijn en in welke concentraties deze voorkomen. Pas dan kan er worden vastgesteld welke methode doeltreffend is.

Geurbestrijding met precisie vraagt om kennis van zowel de chemische samenstelling van de lucht alsook van de technologie die een oplossing bieden kan.

De definitie van geur

Energie-efficiënte oplossingen voor de industrie

In welke industrie u ook werkzaam bent, LUTEC levert de juiste oplossing om geuremissie als gevolg van productieprocessen te neutraliseren.  Onze specialisten bepalen op basis van uw werkzaamheden en uw specifieke situatie de juiste techniek om de geuroverlast te bestrijden.

Energie-efficiënte oplossingen voor de industrie

Geuren scheiden van de luchtstroom

Er zijn diverse afscheidingstechnieken om aerosolen of specifieke moleculen - die de ongewenste geuren veroorzaken – te scheiden van de luchtstroom. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Adsorptietechnieken: voor het afvangen van specifieke stoffen in de lucht die ongewenste geuren veroorzaken, bijvoorbeeld H2S.
  • Centrifugetechniek voor het afscheiden van aerosolen tot 1mu, bijvoorbeeld oliedeeltjes.
  • Gaswassing: de vuile / geurende luchtstroom wordt in contact gebracht met een (per situatie wisselende) vloeistof die een deel van de gasstroom absorbeert, bijvoorbeeld ammoniak / NH3.
Geuren scheiden van de luchtstroom

Effectieve bestrijding vluchtige organische stoffen

VOC (volatile organic compounds) of VOS (vluchtige organische stoffen) zijn het geheel van een groep koolwaterstoffen die makkelijk verdampen. Afhankelijk van de moleculaire verbindingen kunnen verschillende technieken ingezet worden om de concentratie VOC/VOS te reduceren.

Voorbeelden zijn:

  • Foto-oxidatie technologie op basis van UV-straling (fotolyse, ozonolyse en homolyse), welke situatieafhankelijk ondersteund worden door katalysatoren. Met deze techniek kunnen alle VOS en geurstoffen volledig worden afgebroken tot onschadelijk CO2 en H2O.
  • Plasmafiltratie: een zeer duurzame wijze van geurbestrijding. Positief geladen zuurstofdelen gaan een reactie aan met geurcomponenten, waardoor de geuremissie bij de bron bestreden wordt. Deze techniek heeft een hoog rendement en is laag in energieverbruik.
Effectieve bestrijding vluchtige organische stoffen

Geurbestrijding geïntegreerd in bestaande processen en systemen

De oplossingen voor geurbestrijding zijn integraal te combineren met onze klimaattechnische oplossingen en eenvoudig in te passen in bestaande processen. Bovendien is de technologie beproefd en kan een gegarandeerde geurreductie worden bereikt.

Soms is een eenvoudige oplossing voldoende. De ActiveBox is een mobiel geurfilter geschikt voor het filteren van onaangename, procesgerelateerde geuren direct bij de bron. 

Vaak is een situatie complex en is advies op maat belangrijk om een goede afweging te kunnen maken. Het uitvoeren van een proef waarbij een geintegreerd geurreductie systeem wordt nagebootst is dan aan te bevelen. Samen met Geurbestrijding Nederland kan een dergelijke proefopstelling worden gerealiseerd.

Geurbestrijding geïntegreerd in bestaande processen en systemen

HVAC advies op maat

Wij baseren onze adviezen altijd op uw situatie en maken deze voor u inzichtelijk. De eisen en wensen die u heeft ten aanzien van uw productieruimte zijn daarbij leidend.

In nauw overleg met u zetten wij onze expertise in zodat we tot het maximaal haalbare resultaat komen en u het systeem kunt kiezen dat het beste bij u past.

Zo bieden we u een HVAC oplossing  inclusief geurbestrijding op maat.

HVAC advies op maat

Subsidies voor het verduurzamen van uw productieproces

Voor duurzame klimaatoplossingen en energiebesparing biedt de overheid diverse subsidiemogelijkheden. Als onderdeel van de strategie voor het verduurzamen van uw productieproces kan ook geurreductie in aanmerking komen voor subsidie.

Lees meer hierover op  Subsidies voor duurzame energie en energiebesparing | Lutec Luchttechniek BV

Subsidies voor het verduurzamen van uw productieproces