Geurbestrijding
Geurbestrijding

Geurbestrijding in productieomgevingen prima mogelijk door de juiste luchtbehandeling

Geurbestrijding binnen productielocaties

Is uw bedrijf in de buurt berucht vanwege stankoverlast? Of klagen uw medewerkers regelmatig over onaangename geuren die vrijkomen bij de productieprocessen? Die vieze geuren bezorgen uw bedrijf een slecht imago. Bovendien is het voor uw medewerkers niet prettig om de hele dag in een nare lucht te werken. Om over gezondheidsklachten als misselijkheid en hoofdpijn maar niet te praten. Tijd voor actie dus.

Om de uitstoot van geur binnen uw productieomgeving te bestrijden, is een gerichte en doelmatige aanpak noodzakelijk. Geuren verspreiden zich immers makkelijk en snel. Daarom dienen geurdampen direct bij de bron afgevangen te worden. Met behulp van de juiste filtratietechniek worden ze vervolgens uit de lucht gehaald. LUTEC helpt u om snel en direct die juiste filtratietechniek te selecteren en toe te passen.

Geurbestrijding binnen productielocaties

Gerichte aanpak van geuroverlast binnen uw industrie

In welke soort industrie u ook werkzaam bent, LUTEC levert de juiste oplossing om geuremissie als gevolg van productieprocessen te neutraliseren.  Onze specialisten bepalen op basis van uw werkzaamheden en uw specifieke situatie de juiste techniek om de stankoverlast te bestrijden. Een aantal voorbeelden van gebruikte technieken voor geurbestrijding:

  • Actieve kool absorptie: een speciaal filter dat zorgt voor adsorptie van de stoffen die ongewenste geuren veroorzaken
  • Gaswassing: de vuile / stinkende luchtstroom wordt in contact gebracht met een (per situatie wisselende) vloeistof die een deel van de gasstroom absorbeert. Hierdoor wordt de lucht ontdaan van de stoffen die de overlast veroorzaken.
  • ozon injectie: het "kraken" van de geurmoleculen (door het injecteren van ozon moleculen wordt de chemische basis van die moleculen gewijzigd en kunnen ze worden afgebroken)
  • plasmafiltratie: een zeer duurzame wijze van geurbestrijding. Positief geladen zuurstofdelen gaan een reactie aan met geurcomponenten, waardoor de geuremissie bij de bron bestreden wordt. Deze techniek heeft een hoog rendement en is laag in energieverbruik.
Gerichte aanpak van geuroverlast binnen uw industrie

Energie-efficiënt geur bestrijden

De bestrijding van geur wordt vaak gecombineerd met een bepaalde vorm van warmteterugwinning. Door vervuilde, stinkende lucht af te vangen en deze langs de juiste wijze van geurfiltratie te leiden, wordt schone en frisse lucht verkregen. Perfect dus om een schoon en aangenaam binnenklimaat te realiseren. Belangrijk hierbij is om ook de afvoerstroom te filteren. Immers, het is niet wenselijk dat de luchtstroom die naar buiten wordt uitgestoten, alsnog een milieubelasting vormt.  Daarnaast vindt een vorm van het terugwinnen van de warmte uit deze luchtstroom plaats. Deze energie wordt dan weer gebruikt om een tweede frisse luchtstroom voor te verwarmen.

Energie-efficiënt geur bestrijden