Luchtkwaliteitsmeting
Luchtkwaliteitsmeting

Luchtkwaliteitsmeting

Een luchtkwaliteitsmeting wordt uitgevoerd door het continu meten en monitoren van de luchtkwaliteit. Gedurende een bepaalde periode wordt met behulp van de juiste apparatuur en log-applicaties een beeld gevormd van de luchtkwaliteit in de werkomgeving. De resultaten van deze metingen worden gepresenteerd in een rapportage die gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden.

De luchtkwaliteitsmetingen zijn veelal onderdeel van onze servicecontracten. Bij klanten die een dergelijk contract bij ons afsluiten, vindt een periodieke controle plaats op de luchtkwaliteit.

Resultaten van luchtkwaliteitsmetingen

De resultaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om te beoordelen of voldaan wordt aan de geldende MAC waarden (maximaal aanvaardbare concentratie vervuilende stoffen). De MAC waarden worden aangeduid in:

  • ppm (parts per million) voor gassen
  • mg/m3 voor vaste stoffen

In 2007 zijn de bestuurlijke MAC waarden komen te vervallen en is een deel van de "oude" MAC’s opgenomen in de nieuwe wettelijke grenswaarde.

Waarden van de metingen

De MAC waarde wordt aangeduid in :

  • MAC-ttg
  • of MAC-C

Hierbij is de ttg een tijdgewogen gemiddelde en de MAC-C een plafondwaarde. De MAC-ttg mag overschreden worden mits deze gecompenseerd wordt in de loop van de dag. De MAC-C mag niet overschreden worden.

Luchtkwaliteitsmeting in de praktijk

Hoe gaat het maken van zo'n luchtkwaliteitsmeting in zijn werk? Wij maken hiervoor gebruik van een DustMate DM12149 gecalibreerd, en werken volgens de opgestelde richtlijnen. Zowel inhaleerbare als respirabele fracties tot 0.1 microgram per kub kunnen worden gemeten. De meter neemt met behulp van een pomp samples van de stofdeeltjes in de lucht binnen de productieomgeving. De aanwezige deeltjes worden geteld en onderscheiden op fractiegrootte. De telling wordt geregistreerd op basis van het luchtvolume. Vervolgens worden de gegevens omgezet in grafieken die de vervuilingsconcentratie weergeven.

Tijdens de meting wordt er op ademniveau (1.8 meter) gemeten, gedurende normale bedrijfsomstandigheden, niet voor openingen en met een afstand van minimaal 2 meter tot de bron. Er wordt minimaal 4 uur op verschillende plekken gemeten om tot een goed gemiddelde te komen. De fracties die gemeten worden zijn in PPM weergegeven (Parts per million) PM1, PM2.5 en PM 10.

Luchtkwaliteitsmeting in de praktijk

Toepassingssectoren van de metingen

Voorbeelden van industrieën waar luchtkwaliteitsmetingen verricht worden:

  • Metaalbranche; met name voor lasrookconcentraties
  • Polyester verwerkende industrie; voor meting van het gehalte styreen
  • Steenverwerkende industrie; om vervuiling door mineraalstof in kaart te brengen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem tijdens kantooruren contact met ons op via 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact