Subsidies 2023
09 januari 2023

Subsidies 2023

De overheid heeft de budgetten voor de subsidieregelingen in 2023 verhoogd. Ook zijn er enkele opvallende wijzigingen.

Ga terug naar het overzicht

Subsidieregelingen 2023

Via de Milieu Investerings Aftrek (MIA) kunnen ondernemers een groot percentage van een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in mindering brengen op de winst.

De Energie Investerings Aftrek (EIA) is een subsidie voor ondernemers die investeren in duurzame energie.

Tot slot is er nog de ISDE. Deze subsidie is bestemd voor isolatie- en energiebesparende maatregelen zoals de warmtepomp.

Duurzame oplossingen

Voor het verduurzamen van uw productieproces biedt LUTEC Luchttechniek veel duurzame oplossingen die voor subsidie in aanmerking komen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Oplossingen met warmteterugwinning
  • Oplossingen met koude terugwinning
  • Oplossingen met (indirect-) adiabatische koeling
  • Oplossingen met warmtepompen
  • Oplossingen met hergebruik van restwarmte

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kunt u zelf doen; eventueel samen met een externe adviseur. In onze Kennisbank EIA en ISDE | Lutec Luchttechniek BV leest u meer over de subsidiemogelijkheden en hoe u die aan moet vragen.

Subsidie aanvragen

Bent u benieuwd welke oplossingen voor u interessant zijn?

Neem contact met ons op!