VEKI
VEKI

Subsidie Versnelde klimaatinvestering industrie

Subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

Deze subsidie is voor investeringen van apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten.

Subsidiethema's

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in de volgende thema’s:

  • energie-efficiëntie
  • recycling en hergebruik van afval
  • lokale infrastructuur
  • overige CO2-verlagende maatregelen

lutec-veki-subsidie

De subsidie is aan te vragen tot en met dinsdag 10 januari 2023, 17.00 uur.

Lees meer over de regeling en hoe u deze kunt aanvragen op RVO.

CO2-besparende maatregelen in de praktijk

Het concept dat wij gerealiseerd hebben bij Fijnmechanische Industrie Goorsenberg is een typisch voorbeeld van een systeem dat in aanmerking komt voor de VEKI: gasloos en voorzien van warmteterugwinning. Levert een hoge CO2-besparing op én een hoge bijdrage aan de klimaatbeleving.

Meer weten over dit project? Klik hier.

CO2-besparende maatregelen in de praktijk

Wij denken met u mee

Ook bij andere projecten denken we graag met u mee. Zo zijn we momenteel betrokken bij een onderneming die graag wil overstappen op verwarming met warmtepompen in plaats van gas.

Daarvoor wordt een groenfinanciering aangevraagd bij de bank. Doordat onder andere de warmtepompen een COP hebben van > 4, voldoet men aan de voorwaarde van de Energie Investerings Aftrek (link naar EIA). Daardoor komen ze ook in aanmerking voor de groenfinanciering wat weer enkele tienden korting oplevert aan rente bij de bank. Toch mooi meegenomen.

Wij denken met u mee

Subsidie aanvragen

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidie(s). Wij hebben echter veel praktische kennis en ervaring opgedaan van subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw productieproces. Wij denken daarom graag vrijblijvend met u mee.

In onze Kennisbank EIA en ISDE | Lutec Luchttechniek BV leest u meer over de subsidiemogelijkheden en hoe u die aan moet vragen.