Stoffencheck-app
Stoffencheck-app

De Stoffencheck-app

Gevaarlijke stoffen zijn een van de grootste ziekmakers op de werkplek. Er zijn meer dan 100.000 stoffen die gebruikt worden op de Nederlandse werkvloer. Gelukkig zijn de meeste niet erg schadelijk, maar sommige zijn juist wel erg gevaarlijk.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

De inspectie SZW en de vakbond FNV maken zich vooral zorgen over twaalf beruchte stoffen omdat ze heel gevaarlijk zijn. Of iets echt gevaarlijk is hangt ook af van hoe lang er met de stof wordt gewerkt en hoeveel iemand van die stof binnenkrijgt. De mate van blootstelling.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Leer meer over gevaarlijke stoffen

Wilt u meer weten over gevaarlijke stoffen? De Stoffencheck-app biedt waardevolle informatie over gevaarlijke stoffen:

  • Pictogrammen: Uitleg over de betekenis van pictogrammen op verpakkingen.
  • H- en P-zinnen: Informatie over de risicozinnen (H-zinnen) en veiligheidszinnen (P-zinnen).
  • Grenswaarden: De toegestane concentraties van stoffen in de lucht.
  • Top 12 gevaarlijke stoffen: Een overzicht van de meest risicovolle stoffen.
  • Eerste hulp: Vijf vuistregels voor noodsituaties met gevaarlijke stoffen.
  • Scanfunctie: Hiermee kunt u pictogrammen op verpakkingen scannen en direct informatie krijgen over de stof en de risico’s.
Leer meer over gevaarlijke stoffen

Download de app

Download hier de Stoffencheck-app voor gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Dampafzuiging en energiebesparing

Dampen en gevaarlijke stoffen

Totaaloplossingen

Heeft u in uw bedrijfshal ook last van dampen of gevaarlijke stoffen die vrijkomen tijdens het productieproces?

Wij beperken ons niet tot het 'slechts' afvoeren van de dampen maar bieden u een totaaloplossing voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. Bijvoorbeeld door direct ook energiebesparing te realiseren.

Lees meer over dampafzuiging

Interessante terugverdientijden

Energiebesparing

Afgezogen dampen hebben vaak een hoge temperatuur en bevatten dus bruikbare energie. Via verschillende terugwintechnieken is deze warmte herbruikbaar.

De combinatie van dampafzuiging en het terugwinnen van energie leidt bovendien tot een investeringsvraagstuk met interessante terugverdientijden!

Lees meer over warmteterugwinning

Prima te combineren

Geurbestrijding

Sommige productieprocessen gaan niet alleen gepaard met ongewenste dampen, maar ook met geurontwikkeling. Nog zo’n een bron van ergernis voor mensen in de productieomgeving!

Gelukkig is dampafzuiging prima te combineren met mogelijkheden voor geurbestrijding.

Lees meer over geurbestrijding