EPZ

Centraal stofzuigsysteem voor kolencentrale

Naast de kerncentrale in Borssele ligt de kolencentrale, eveneens in beheer van EPZ (Elektriciteits Productie Maatschappij). In de kolencentrale worden uiteraard kolen gestookt, maar ook vindt steeds meer bijmenging van biomassa plaats. Het bestaande centrale stofzuigsysteem voldeed niet meer aan de capaciteitseisen. Bovendien was het systeem niet geschikt om het explosiegevoelige stof (voornamelijk afkomstig van de biomassa grondstoffen) op veilige wijze te verwerken.

Ombouw en upgrade stofzuigsysteem

In eerste instantie werd LUTEC benaderd voor het uitvoeren van een nul-meting. Onze engineers brachten het bestaande systeem in beeld door het uitvoeren van verschillende capaciteitsmetingen.

Op basis daarvan is door EPZ een bestek opgesteld dat vervolgens werd uitgegeven aan drie aanbieders. Op basis van de totale scope werd ons de opdracht gegund om de gehele installatie om te bouwen en te upgraden. Na een lange periode van voorbereiding en engineering, bouwden wij de gehele installatie om.

Nieuwe configuratie

Twee nieuwe blowers van elk 37 kW per stuk werden geplaatst, om de juiste zuigkracht te kunnen genereren. De luchtsnelheden in het systeem liggen tussen de 80 en 100 m/s. Deze snelheid is nodig voor het transporteren van met name de grotere en zwaardere delen.

Daarnaast werd het complete filterhuis vervangen voor een ATEX-veilige uitvoering. Dit filterhuis is compleet ingebouwd in een nieuw bordes, dat voldoet aan de veiligheidseisen van EPZ. LUTEC vernieuwde ook de besturing en stofopvang (container), alsmede de explosie-ontlastvoorzieningen.

Tot slot werd zo’n 200 meter aan nieuw leidingwerk aangelegd,  bestaande uit dikwandig gelaste buizen met speciale slijtbochten. Op diverse plaatsen diende het leidingwerk te worden aangebracht door middel van Rope Access.

Nieuwe configuratie

Industrieel hoogwaardige stofafzuiging

EPZ beschikt hiermee over een installatie die helemaal up to date is en voldoet aan de normen. Daarbij is de capaciteit aanzienlijk vergroot en het gebruiksgemak sterk verbeterd. Een centraal stofzuigsysteem op hoogwaardig niveau en zwaar industrieel uitgevoerd.  

Industrieel hoogwaardige stofafzuiging

Toegepaste oplossingen

Deze case hebben wij mede kunnen realiseren door een combinatie van onderstaande oplossingen.

Ontstoffing

Ontstoffing

Bekijk oplossing
Systeemintegratie

Systeemintegratie

Bekijk oplossing

Gerelateerde projecten

Vragen? Neem contact met ons op.

Vragen? Neem contact met ons op.

Heeft u nog vragen over dit project of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem tijdens kantooruren contact met ons op via 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact