Producent vloer- en wandtegels

Reductie van steenstof bij producent vloer- en wandtegels

Bij een producent van luxe vloer- en wandtegels in het zuiden van Nederland ontstaat veel steenstof tijdens de productie. Met name het bestandsdeel kwartsstof en de minerale fijnstoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk voor de gezondheid van de operators. Daarnaast geeft het stof veel slijtage aan machineonderdelen. Het is dan ook zaak dat dit stof zoveel mogelijk direct bij het storten, zagen en slijpen weggenomen wordt door een effectieve en brongerichte afzuiging. Nadat het stof afgevangen is, dient het uit de lucht gefilterd te worden.

Steenstof afvangen en effectief filteren

In samenspraak met de technische dienst hebben we voor de verschillende stofbronnen een specifieke afzuigvoorziening ontworpen en gerealiseerd. Een centraal afzuigsysteem zorgt voor het transport van het afgezogen stof naar de filterinstallatie. De filterinstallatie filtert het steenstof met een zeer hoge efficiency van 99,95%.

Het in het filtersysteem afgevangen stof wordt vervolgens middels draaisluizen en een hoogvacuüm systeem afgevoerd naar een centrale opvang. Hiermee is de stofhandeling maximaal geoptimaliseerd en hebben de operators hier minimaal werk aan. 

Steenstof afvangen en effectief filteren

Stofvrije en gezonde werkomgeving

Door deze oplossing is de hoeveelheid stof die aanwezig is in de lucht aanzienlijk gereduceerd. Ook de afzet van stof en vuil op machines is vele malen minder. Dit resulteert niet alleen in een schonere aanblik van de productieruimte. Ook is minder frequent schoonmaken van de machines nodig en is er aanzienlijk minder slijtage.  

Stofvrije en gezonde werkomgeving

Toegepaste oplossingen

Deze case hebben wij mede kunnen realiseren door een combinatie van onderstaande oplossingen:

Ontstoffing.

Ontstoffing.

Bekijk oplossing

Gerelateerde projecten

Vragen? Neem contact met ons op.

Vragen? Neem contact met ons op.

Heeft u nog vragen over dit project of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 
Neem tijdens kantooruren contact met ons op via 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact