Praktijkrichtlijn lasrook

De praktijkrichtlijn lasrook is van toepassing op normaal voorkomende situaties bij het lassen, gutsen, vlamspuiten, (plasma)snijden en solderen. Werkzaamheden die een hogere inschakelduur hebben van 35% of die bijv. uitgevoerd worden in een besloten ruimte niet onder de werkingssfeer van deze praktijkrichtlijn vallen.