Luchttechniek
Luchttechniek

Luchttechniek en gezondheid

Werkt u binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan weet u uiteraard dat u op basis van de Arbo-wet een beleid dient te voeren dat risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk uitsluit.

Voorkom problemen door slechte luchtkwaliteit

Een goede luchttechniek kan veel problemen voorkomen. Naar schatting sterven jaarlijks 74.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Dit betekent dat tienmaal zoveel sterfgevallen worden veroorzaakt door gevaarlijke stoffen als door ongevallen op het werk.

Hoe kunt u die blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen? LUTEC luchttechniek heeft hier meerdere oplossing voor:

A: Het wegnemen van de oorzaak (de bron)
B: Het afschermen van de bron door ventilatietechnieken
C: Het scheiden van mens en bron
D: Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorkom problemen door slechte luchtkwaliteit

Luchtkwaliteitsmetingen

Wilt u inzicht in de luchtkwaliteit in uw bedrijfshal? LUTEC luchttechniek kan met behulp van goede apparatuur en log applicaties gedurende een bepaalde periode een beeld geven van de luchtkwaliteit in de werkomgeving. De luchtkwaliteitsmetingen maken vaak onderdeel uit van servicecontracten. Bij diverse klanten heeft LUTEC luchttechniek resultaten in rapportages verstrekt zoals in de metaalbranche, polyester verwerkende industrie en de steenverwerkende industrie. De resultaten van die metingen kunnen door ons worden gebruikt om te beoordelen of wordt voldaan aan de geldende MAC waarden (maximaal aanvaardbare concentratie schadelijke stoffen).

Luchtkwaliteitsmetingen

Luchttechniek en industriële ventilatie

Efficiënte en effectieve ventilatie is een vak apart. LUTEC luchttechniek levert hiervoor specifieke oplossingen. Bij al deze oplossingen zijn een duurzame investering en een gezond werkklimaat steeds het uitgangspunt. Onze diverse systemen of combinaties van systemen bieden een optimaal leefklimaat in de bedrijfshal.

Of in uw bedrijfshal nu sprake is van lichte of van zeer zware vervuiling, belangrijk is steeds dat de toegepaste luchttechniek het klimaat beheerst.

Onze systeemconcepten kenmerken zich in functionaliteiten zoals:

  1. ventilatie
  2. warmteterugwinning
  3. verwarming
  4. filtering
  5. koeling
  6. geurbestrijding

Totaalconcept in luchttechniek

LUTEC luchttechniek stemt uw wensen, de voorschriften en wettelijke eisen af op de situatie. De luchttechniek en de industriële ventilatie resulteren uiteindelijk in een passend totaalconcept. Zo creëren wij samen met u een aangenaam, gezond en prettig werkklimaat voor uw medewerkers.

Totaalconcept in luchttechniek

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem tijdens kantooruren contact met ons op via 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Neem contact op!