bakkerij

Luchtkwaliteit binnen Franse industriële bakkerij

Een industriële broodbakkerij in Noord-Frankrijk is gespecialiseerd in de productie van voorgebakken broden. Zowel verse broodjes als voorgebakken en ingevroren (stok)broodjes. Deze worden onder beschermende atmosfeer geproduceerd en verpakt. Op jaarbasis gaat vanuit de ultramoderne fabriek zo’n 160.000 ton aan broodjes de hele wereld over.

Kwaliteit vormt het belangrijkste ingrediënt voor de totale organisatie. Vooral na het bakproces,  bij het koelen, transporteren en verpakken van de broodjes staat het nastreven en vooral het behouden van de hoogste kwaliteit voorop. Het bedrijf wil aan de producten een zo lang mogelijke houdbaarheid kunnen meegeven én garanderen. Werken onder optimale hygiënische omstandigheden is dus een logische zaak, maar er waren mogelijkheden voor verbetering. Voor het realiseren van dit hogere kwaliteitsniveau werd de expertise van LUTEC ingeschakeld.

Optimale luchtkwaliteit brengt productkwaliteit naar hoger niveau

Uiteraard wordt bìnnen de bakkerij volgens strikte hygiënerichtlijnen gewerkt. Maar ook al is de productieruimte nog zo schoon en dragen de medewerkers speciale werkkleding, de in de ruimte aanwezige lucht bevat nu eenmaal talloze micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen). Met name bij voedingsmiddelen hebben deze micro-organismen een negatieve invloed op de kwaliteit. Immers, hoe hoger de luchtkwaliteit in de productieruimte, hoe langer de houdbaarheid en hoe beter de smaak en kleur van het product. En hoe minder de noodzaak voor gebruik van conserveringsstoffen (E-nummers). Op het gebied van luchtkwaliteit is voor veel bedrijven in de 

voedingsmiddelenindustrie nog een enorme kwaliteitsverbetering te realiseren!

Na uitgebreide bestudering van de situatie, de omstandigheden waaronder gewerkt wordt en de behoefte van de klant, adviseerde LUTEC een uitgebreide luchtbehandelingsinstallatie die de luchtstromen op de juiste wijze in gang zet en op de juiste plekken zorgt voor de toevoer van geconditioneerde lucht. Deze installatie omvat componenten voor warmteterugwinning, ventilatie, filtering, verwarming en koeling. Daarnaast zorgt een unit met maar liefst 72 Virobuster UVPE lampen er ook nog eens voor dat de toegevoerde lucht uiterst zuiver is.

Werking Virobuster systeem

De UVPE (UltraViolet Pathogeen Eliminatie)  technologie zorgt er voor dat alle lucht die via het luchtbehandelingssysteem langs de speciale units geleid wordt, gezuiverd wordt. De in de lucht aanwezige micro-organismen worden bestraald met kortgolvig UV-licht. Het DNA van de aanwezige micro-organismen wordt geblokkeerd en hierdoor inactief; de micro-organismen kunnen zich nu niet meer vermenigvuldigen. Bederf en infecties zijn nu niet meer mogelijk. Dit biedt een innovatieve en duurzame oplossing voor bestrijding van micro-organismen die de smaak en houdbaarheid van producten kunnen beïnvloeden.  

Werking Virobuster systeem

Hier ligt ook het grote voordeel ten opzichte van werken met standaard filteroplossingen. Want de micro-organismen die door een filterdoek worden opgevangen, blijven nog actief. In die tijd kunnen ze zich op het filterdoek razendsnel vermenigvuldigen. Daardoor ontstaan allerlei reacties waarbij gassen vrijkomen. Die gassen gaan door het filterdoek en zijn van invloed op de productkwaliteit.

De UVPE-technologie is uitsluitend werkzaam in een goed uitgevoerde technische installatie waarbij is nagedacht over de juiste lucht hiërarchie (wijze waarop de luchtstromen tussen de ruimtes verlopen). Naast de lucht die via het luchtbehandelingssysteem wordt toegevoerd, zou er nog “vuile” lucht de ruimte in kunnen komen via deuren die opengaan. Uiteraard wordt deze mogelijkheid uitgesloten. In de productieruimte wordt namelijk een lichte overdruk gecreëerd. Dus zelfs zodra er een deur opengaat, is toetreding van vuile buitenlucht niet mogelijk.

Slimme systemen en onderhoud

Het complete luchtbehandelingssysteem is zeer innovatief en duurzaam, en vergt voor de gebruiker weinig tot geen onderhoud. De UVPE lampen gaan zo’n 9.000 branduren mee. Na die tijd stralen de lampen nog wel licht uit, maar de werking neemt af. Door de integratie van slimme (Siemens) besturingscomponenten, gaat er een signaal uit dat de lampen aan vervanging toe zijn. Diezelfde slimme componenten regelen ook dat de luchtbehandelingsprocessen (verwarming, koeling, recirculatie, etc.) soepel verlopen. Indien gewenst kan het overgrote deel van het onderhoud en de controle op het systeem aan LUTEC worden uitbesteed. Zo kan de klant zich volledig concentreren op zijn eigen bedrijfsprocessen.

Turnkey uitvoering project

De bakkerij is overtuigd van de voordelen en positieve effecten die het luchtbehandelingssysteem op de productkwaliteit heeft. Lokaal werd geen geschikte partner gevonden die het geheel kan installeren in combinatie met de broodnodige aanpassingen aan het bestaande systeem.  Om die reden werd de uitvoering van het totale project aan LUTEC in opdracht gegeven. Alle extra werkzaamheden als versteviging van de dakconstructie (voor de luchtbehandelingskast) en het aanpassen van de koelleidingen, zullen door LUTEC gecoördineerd worden. Het productieproces moet uiteraard zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden, dus wordt een strakke planning gemaakt. De bouw en installatie van het nieuwe systeem vindt vóór de zomer plaats en zal met 3 teams maximaal 2 weken in beslag nemen. Komt voor de bakker!

Toegepaste oplossingen

Deze case hebben wij mede kunnen realiseren door een combinatie van onderstaande oplossingen:

HVAC-systeem.

HVAC-systeem.

Bekijk oplossing
Industriële ventilatie.

Industriële ventilatie.

Bekijk oplossing
Industriële koeling

Industriële koeling

Bekijk oplossing

Gerelateerde projecten

Vragen? Neem contact met ons op.

Vragen? Neem contact met ons op.

Heeft u nog vragen over dit project of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem tijdens kantooruren contact met ons op via 0318-743 100 of mail naar info@lutec.nl

Ga naar contact